Sparker igang Norsk Datahistorisk Forening

Duoen Thomas Gramstad og Thomas Høven starter opp Norsk Datahistorisk Forening. Stiftelsesmøtet finner sted onsdag 14. september.

- Vi ser for oss at Norsk Datahistorisk Forening vil være en ikke-kommersiell forening med en sosial profil og et minimum av kostnader og byråkrati, men dette avhenger selvsagt av hva medlemmene vil, og hvilke retningslinjer stiftelsesmøtet gir, sier Thomas Høven i en pressemelding

Sammen med ildsjelen i Elektronisk Forpost, Thomas Gramstad, er Høven initiativtaker til å stifte NDF.

- Vi har holdt på med data i mange år. Vi vet ikke helt hva vi skal gjøre ennå, men det blir opp til medlemmene og de som kommer på stiftelsesmøtet å bestemme, sier Høven til Computerworld.no.

Mange muligheter

Hittil ser det ikke ut til å finnes noe samlet organisert datahistorisk miljø i Norge, og dette vil vi nå gjøre noe med. Vi ser for oss at NDF kan arrangere ulike typer møter regelmessig, f.eks. foredrag, møter der folk tar med gamle maskiner med mer, opplyser Høven i pressemeldingen.

Andre aktiviteter blir også vurdert. Datahistorie kan omfatte både maskiner og programvare, historien om firmaer, miljøer, begivenheter og personligheter. Datahistorie kan også omfatte historiske perspektiver på politiske spørsmål og trender idag, og på verdier og verdivalg som styrer teknologivalg og teknisk utvikling.

NDF vil søke samarbeidspartnere, innen f.eks. museer, arkiver, bedrifter, biblioteker og andre institusjoner eller grupper.

Stiftelsesmøte for Norsk Datahistorisk Forening finner sted onsdag 14. september 2005 kl. 18:00 I Informatikkbygningen, Universitet i Oslo, Gaustadalleen 21, i Lille auditorium i 1. etasje.

De som er interessert i å være med på eller holde seg orientert om NDF og datahistorie er velkommen på stiftelsesmøtet og/eller til å melde seg på datahistorieforum (epostliste).