Sparket for å slette epost

En danske måtte gå på dagen etter han hadde renset pc-en sin for gammel mail.

Hvis du sletter feil e-post, kan det koste deg jobben - i alle fall i Danmark.

Selskapet EDB-Gruppen på Jylland har gitt en av sine ansatte sparken, etter at han hadde renset pc-en sin for gammel mail. Ledelsen satte ham rett på porten og stanset utbetalingen av lønn, ifølge den danske avisa Jyllands-Posten.

Det hører med til historien at mannen hadde sagt opp stillingen sin, var på vei over til et konkurrerende selskap og bare skulle jobbe ut oppsigelsestiden. Saken har likevel vakt stor oppsikt i Danmark, fordi den berører viktige prinsipper.

Uriktig

Domstolen Østre Landsret har avsagt kjennelse for at EDB-Gruppen ikke hadde rett til å bortvise mannen. Denne kjennelsen skaper forvirring og møtes med protester blant danske arbeidsgivere, som mener avgjørelsen åpenbart er uriktig.

Arbeidsgiverforeningen Dansk Handel & Services jurist Illa Westrup betegner kjennelsen som håpløs. Fagforbundet HK nøyer seg med å påpeke at det oppstår stadig flere tvister mellom ansatte og arbeidsgivere om hvordan de ansatte skal behandle e-post, skriver NTB.