Speilrefleks i skuddet

I Norge kjøpes det avanserte kameraer som aldri før. Etter at de digitale speilreflekskameraene brøt prisgrensen på 10 000 kroner er salget mer enn fordoblet.

I løpet av det tre første kvartalene i 2005 ble det i år solgt over 19 000 digitale speilreflekskameraer, året før var antallet 8 700. Riktig nok falt salget av filmbaserte kameraer kraftig, fra drøye 3000 til 700, men totalt sett økte salget av speilreflekskameraer likevel med nesten 70 prosent.

Det er i første rekke Canon og Nikon som deler den største delen av dette markedet. Men også Pentax, Olympus og Konica Minolta er aktive, og nye modeller kommer med jevne mellomrom.

Salget av digitalkameraer fortsetter å ligge høyt, hittil i år er det 5 prosent over rekordåret 2004. De siste 12 månedene ble det solgt mer enn 440 000 kameraer, av dette var bare 11 000 filmbaserte.

Liten effekt av mobilkameraer

Mange spådde at mobiltelefoner med innebygd kamera ville sette spor i salget av digitalkameraer.

- Dette har så langt ikke slått til, sier informasjonssjef Knut Førsund.

- Vi har registrert en kraftig nedgang i salget av engangskameraer, det er nok der mobilkameraene har fått effekt. Mange brukere vil ha begge deler, blant annet fordi det er langt igjen til at disse produktene er likeverdige når det gjelder å fotografere. Men mobilkameraene representerer noe nytt, de er stort sett alltid med og til stede, og det gir brukerne både utfordringer og muligheter, sier han.