Spenstig ip-satsing i Telenor

Spenstig ip-satsing i Telenor

Telenors ambisiøse planer for et nye ip-nett lover godt for framtiden. Nå gjelder det å følge opp med nye tjenester.
"Det er bedre å være en stor kunde hos en liten leverandør, enn en liten kunde hos en stor leverandør." Dette ser ut til å ha vært med i vurderingen da Telenor i vår bestemte seg for å bygge et splitter nytt ip-nett med utstyr fra Juniper.

Juniper er med sin omsetning på rundt ti milliarder kroner riktignok ikke noe lite selskap. Men i forhold til Ciscos drøye 150 milliarder blir de fleste små.

Telenor har lenge hatt et tett og varmt forhold til Juniper. Blant annet var vår hjemlige telegigant sentral i Junipers Infranet-initiativ helt fra starten. Infranet-arbeidet har som et av sine mål å forenkle ip-basert samtrafikk mellom operatører.

Etter at Infranet endret navn til IpSphere Forum har også Cisco krøpet til korset og meldt seg inn. Det viser hvilken sentral posisjon Juniper har opparbeidet seg i operatørmarkedet.

Men teknologi er en ting. Like viktig er det at Telenor ser ut til å ha valgt en ambisiøs utbyggingsplan. Ved å gå direkte til et rent ip-nett uten å forsøke å forlenge levetiden til eksisterende teleutstyr, unngår selskapet mange av problemene som oppstår i overgangen mellom teknologigenerasjoner.

Omleggingen til et rent ip-nett skal ikke være sluttført før i 2010. Lang tid for de fleste av oss, men raskt i televerden. Telenor skal ha honnør for at selskapet ser ut til å fortsette tradisjonen med å ha et av verdens mest moderne telenett.

Mange av oss fryktet at Jon Fredrik Baksaas og de andre "revisorene" i toppledelsen skulle råde grunnen alene da Berit Svendsen forlot konsernledelsen for å bli nordisk fastnett-sjef.

Uten å kjenne Telenors interne prosesser ser det imidlertid ut til at den tidligere teknologidirektøren fortsatt har innflytelse. Med nordisk ansvar ser Svendsen med egne øyne hvor mye lenger den svenske bredbåndsutbyggingen er kommet enn her i Norge. Med Telenors nye ip-nett legges forholdene til rette for 15 - 20 megabit helt hjem i stua.

Utfordringen fram i årene fram mot 2010 er å lansere nye tjenester som gjør bruk av kapasiteten i det nye ip-nettet. De siste årene har Telenor ikke lansert nye tjenester før konkurrentene har tvunget dem til det.

Med milliardinvesteringer i nytt nett kan ikke Telenor sitte og vente på markedet. Utstyrsinvesteringene må følges opp med forskning og produktutvikling. Spørsmålet er om det er noen forskere igjen på Fornebu etter de siste års nedskjæringer.