Spiste kake for tungregning

Spiste kake for tungregning

Mens kameraene snurret bygget fagfolkene ved Universitetet i Tromsø den første beregningsklyngen for det vitenskapelige miljøet i Norge på 1 TFLOP.
Siden den er i Tromsø, har klyngen fått navnet Snowstorm.

Installasjonen av regneklyngen ble fulgt på Webcast av 800 besøkende. På det meste var det 100 samtidige. Senere ble videoen overført til Pittsburg til superdatamaskinkonferansen SC2004. Både Hewlett-Packard og ROCKS var interessert.

Godt forberedt

Snowstorm ble bygget opp av Hewlett-Packards tjenestemaskiner med Itanium 2. Det var IT-partner Tromsø og Hewlett-Packard som fikk kontrakten etter skarp konkurranse med IBM.

49 HP RX4640 ble bygget sammen. Riktignok feilet tre maskiner, men siden Universitetet i Tromsø allerede hadde en rekke maskiner fra før, medførte ikke det noe problem med hensyn til kapasiteten.

Fagfolkene i Tromsø visste å gardere seg. De tvilte ikke på at de skulle kunne levere den foreskrevne kapasiteten. 22 Itanium 2 prosessorer inngikk derfor som reserve. Kapasiteten kom godt over 1 TFLOP.

Målet for å nå denne magiske beregningskapasiteten var 24 timer, gjennomføringen var mye kortere.

-- Vi nådde 1 TFLOP på tre timer og 55 minutter, sier Svenn A. Hanssen, systemsjef ved IT-avdelingen ved Universitetet i Tromsø.

Grunnen til den korte installasjonstiden er ifølge fagfolkene administrasjonsprogramvaren ROCKS som er utviklet ved universitetet i San Diego California. Programvaren fikk nylig tre priser blant annet for "Most Important Software Innovation".

Den videre utviklingen ledes av San Diego Supercomputing Center med Universitetet i Tromsø som ett av fem utviklingssteder.

-- Første jobb på Snowstorm startet etter to timer. Klokken fem, syv timer etter at vi begynte, var belastningen oppe i 60 prosent, fremhever Svenn A. Hanssen.

På torsdag nådde belastningen opp i 80 prosent. Det sier litt om behovet. Det sier mye om tung uttesting.

Overslag gjort på Universitetet i Tromsø tilsier at behovet for å benytte Itanium for vitenskapelige beregninger har vært det dobbelte av kapasiteten. Viser det seg at Snowstorm fortsetter på 60 prosents belastning er behovene i virkeligheten enda større.