- Splitt Telenor

- Splitt Telenor

Et politisk parti tar bladet fra munnen. Gjett hvilket.

Det er, ikke overraskende, Unge Venstre som tar til orde for at den gamle telemonopolisten har fått for mye makt.

- Når det kommer til internett vil en aktør som både er en stor leverandør av innholdstjenester og eier av infrastrukturen vri nettrafikken fra konkurrerende innholdsleverandører over på egne tjenester eller til selskaper som er i stand til å betale for prioritert båndbredde, sier Lars-Henrik Michelsen, leder i Unge Venstre i en pressemelding.

Han er ikke akkurat den første som har argumentert på denne måten. Tidligere har blant andre BI-professor Lars Thue tatt til orde for at Telenor bør deles opp i flere selskaper.

LES OGSÅ: BI-professor vil splitte Telenor

Også i Sverige er denne debatten i full gang

LES OGSÅ: Svenskene vil dele Telia

Og senest i en artikkel i Mandag Morgen i går kom det fram at politikerne er i ferd med å oppdage Telenors økte makt i det nye medie-Norge.

LES OGSÅ:

Telenor skremmer politikere

Telenor dikterer mobil-tv

Her er hele pressemeldingen fra Unge Venstre:

"Unge Venstres leder, Lars-Henrik Michelsen, krever at regjeringen splitter tjenestedelen og infrastrukturdelen av Telenor i to separate selskaper. I Sverige har telemyndighetene foreslått et slikt skille av den gamle telemonopolisten TeliaSonera.

- Det er svært uheldig at ett selskap sitter med en så dominerende markedsstilling både innenfor infrastruktur og tjenester som det Telenor nå gjør. Når det kommer til internett vil en aktør som både er en stor leverandør av innholdstjenester og eier av infrastrukturen vri nettrafikken fra konkurrerende innholdsleverandører over på egne tjenester eller til selskaper som er i stand til å betale for prioritert båndbredde, sier Michelsen.

Han er sikker på at dersom Telenor hadde drevet med trykte medier, så hadde selskapet vært splittet opp for lenge siden. - Hva er logikken til regjeringen egentlig? Når det gjelder trykte medier, så opererer de med et markedsandelstak på 33 prosent. Men når det kommer til internett så står de stille og ser på at Telenor har tilnærmet monopol. Det er kunstig å skille mellom trykte og digitale medier på den måten, sier Michelsen.

Unge Venstre frykter at dersom Telenor får dure i vei som de gjør nå vil internett gå fra å være fritt og uavhengig til å bli styrt av de største og dominerende aktørene innenfor infrastruktur og innhold.

Nylig ble det kjent at Telenor trekker seg fra samarbeidet om NIX (Norwegian Internet Exchange), selve trafikksentralen for Internett i Norge som sørger for at ingen skal få forrang foran andre på nettet. I stedet ønsker Telenor å inngå direkte avtaler med de enkelte innholdsleverandørene, slik at disse mot å betale Telenor kan sikre seg bedre overføringskapasitet. Dette er en alvorlig trussel mot nettnøytraliteten.

- Unge Venstre er tilhenger av at all nettrafikk skal behandles likt og har som mål at Internett i framtida skal vere minst like fritt og uavhengig som i dag. I tillegg til å slitte Telenors tjenestedel og infrastrukturdel bør regjeringen gjøre nettnøytralitet til et universielt prinsipp. Loven må sikre alle innholdsleverandører like vilkår, sier Michelsen. "