ANSETTER: Spotify skal ansette flere hundre personer i London. Foto: Spotify

ANSETTER: Spotify skal ansette flere hundre personer i London. Foto: Spotify

Spotify ansetter til utviklingssenter i London

Spotify ansetter flere hundre personer til et helt ny utviklingsenter i London. Dette er første i sitt slag utenfor Sverige og USA.

Spotify har tydeligvis store planer for sin tilstedeværelse i Storbritannia. Slike utviklingssenter har Spotify tidligere kun hatt i Sverige og USA. Nærmere bestemt Stockholm, Gøteborg, New York, San Francisco og Boston. Nå satser selskapet tydeligvis på en sterkere tilstedeværelse i Europa.

Enkelt

I følge Spotify selv har London tydeligvis vær ivrig for å få dette senteret lagt til nettopp denne byen. Det betyr sannsynligvis at Spotify har oppnådd svært gode betingelser, noe de også har bekreftet til avisen Evening Standard. Så viktig sees etableringen at Londons borgermester har uttalt seg. Til Evening Standard sier han ” Spotify er det siste av mange selskaper som har forstått at ingen kan slå London når det gjelder innovasjon, teknologitalenter og et økosystem som ikke kan kopieres noa annet sted”.