Springbrett i London

Eksportrådet står bak Springboard UK, som skal hjelpe innovative norske bedrifter med å få innpass i internasjonale markeder.

Prosjektet lanseres i London senere i høst.

Den 15. oktober inviterer Eksportrådet til kurs i internasjonale standardkontrakter.