- Stabil komponenttilgang

- Stabil komponenttilgang

Katastrofen i Japan vil ikke påvirke komponenttilgangen så langt, ifølge analytikere.

Japan er en stor produsent av komponenter til en rekke it-produkter, og flere japanske produsenter av komponenter og råmaterialer ble enten rammet direkte av jordskjelvet og tsunamien den 10. mars, eller har måttet stenge ned produksjonen som følge av strømbrudd.

Katastrofen har imidlertid så langt ikke hatt store konsekvenser for prisene og tilgangen på komponenter, skriver amerikanske Computer Reseller News (CRN).

Det meste av den komponentproduksjonen i Japan sted sør i landet, langt unna regionen som er rammet av jordskjelv og tsunamien. Deler av produksjonsmaterialene som benyttes i disse komponentene produseres imidlertid i det rammede området, noe som innebærer at komponentmangel kan få konsekvenser lenger ut i verdikjeden i løpet av de neste ukene.

Stoppet kretskortproduksjonen

I en rapport skriver Morgan Stanley at japanske halvlederprodusenter og selskaper som leverer råmaterialer til halvlederproduksjonen er rammet av jordskjelvet og tsunamien.

Japan står for rundt 20 prosent av verdens halvlederproduksjon og mellom 50 og 60 prosent av de rå silisiumskivene som benyttes i halvledere. Landet står i tillegg for 90 prosent av epoxyen som brukes som innpakning til halvledere.

Morgan Stanley mener imidlertid at lagerholdet av mange av disse produktene er tilstrekkelig på kort sikt og i mange tilfeller vil holde.

IHS Isuppli skriver på sin side at to produsenter, som står for rundt 70 prosent av tilgangen på kobberkledd laminat (CCL) som benyttes i kretskort, har stoppet produksjonen i minst to uker.

Analysebyrået tror imidlertid at produsentenes lagerbeholdning vil være tilstrekkelig så lenge produksjonen er i gang igjen etter de to ukene.

Lavere tilgang på NAND

Takket være den store interessen for smarttelefoner og nettbrett hadde markedet for NAND-celler leveranseproblemer allerede før jordskjelvet traff Japan.

Morgan Stanley melder nå også om at spotprisene på NAND-minne har gått opp med 15 prosent.

Minneprodusentene fører gjerne lager i fire til åtte uker, noe som ifølge Morgan Stanley vil bidra til å holde prisene i sjakk. Analyseselskapet peker imidlertid på at forsinkelser i strømnettet og transport kan få konsekvenser for prisnivået, og tror leveransene vil være redusert med rundt 30 prosent over de neste to månedene.

Tilgangen på DRAM-minne til OEM-produsenter var også lav før jordskjelvet, og Morgan Stanley forventer at spotprisene her vil øke med inntil 8 prosent som følge av jordskjelvet.

Stabil batteri- og skjermproduksjon

Japan er også en stor produsent av lithium-ion-battericeller til bruk i mobile enheter, men produsentene har jordskjelvet hatt relativt få konsekvenser for batteriproduksjonen.

Takket være kapasitetsoverskudd ved anlegg utenfor jordskjelvområdet, kombinert med et 45-dagers lagerhold, tror derfor også Morgan Stanley at konsekvensene for batterimarkedet vil være begrensede.

Produksjonen av ulike råmaterialer, som nitrogentriflourid-gass (NF3), indiumtinnoksid og ulike fargepigmenter, som benyttes i produksjonen av skjermpaneler til flatskjermer, har også blitt påvirket.

Panelprodusentene har imidlertid et par ukers lager å gå på, og analyseselskapet Displaysearch forventer at dette markedet vil unngå noen stor nedgang.