Stabil nedgang i it-ledighet

Stabil nedgang i it-ledighet

Nye tall fra Aetat viser at norske it-bedrifter for alvor har begynt å ansette folk.

Aetats tall for oktober viser at arbeidsledigheten i it-yrkene (systemutviklere, programmerer, dataingeniører og datateknikere) har gått markert ned det siste halvåret. Snart er under 1500 personer i denne gruppen arbeidsløse, mot over 2000 for et år siden, skriver Abelia i en pressemelding.

- De siste tallene fra Aetat slår fast at norske it-bedrifter for alvor har begynt å ansette folk. Ledigheten innen it-yrkene er lavere enn på flere år, og har stabilisert seg vesentlig under fjoråret, sier Arve Aasmundseth, avdelingsleder i Abelia, organisasjonen for kunnskapsbedriftene.

- Mens vi tidligere hadde en periode med ”jobless growth” – med økt lønnsomhet, men ikke flere ansatte – er det tydelig at det ansettes i it-bedriftene, sier Aasmundseth.

Lav ledighet innen it

- Det er gledelig at tilgangen på jobber innenfor it også har tatt seg opp, sier Aasmundseth.

Tallene viser at tilgangen på ledige it-stillinger er markert høyere enn i fjor. Det var over 1000 nye jobber i oktober, mot 650 i fjor på samme tid.

Aasmundset påpeker at i gruppene som nå får jobb er det mange høyt utdannede, unge mennesker.

- Høy utdanning lønner seg igjen, sier Aasmundseth.

NHOs økonomibarometer, som ble lagt fram for tre uker siden, viser at det er forventninger om økt vekst også i 2006.

- Den neste utfordringen innen it-sektoren i Norge kan fort bli mangel på arbeidskraft, sier Aasmundseth.