Stabilt sideleie for ledigheten

Stabilt sideleie for ledigheten

AMO-kurs i databaseadministrasjon skuffer it-folk ut av arbeidsledighetskøen. Men den generelle arbeidsledigheten for it-sektoren holder seg rimelig konstant.
I april i fjor så det svart ut for de som var uten arbeid innen it. Fra april 2002 til april 2003 økte den offisielle it-arbeidsledigheten med hele 54 prosent, men de reelle tallene var sannsynligvis høyere.

Underdirektør Hans Kure i Aetat mente at it-ledigheten ville fortsette å øke i to år fremover. Ved utgangen av april 2003 var det 2.106 it-arbeidsledige. På samme tidspunkt året før var det 1.369 ledige.

-- Jeg regner dessverre ikke med noen bedring for it-bransjen før tidligst ved utgangen av 2004, dersom næringen er heldig. Men det kan godt ta lengre tid før oppgangen kommer, sa Kure til Computerworld i fjor.

I juli i fjor var det offisielle ledighetstallet oppe i 2.500 personer, men i november i fjor var tallet sunket til drøye 2.000. Avdelingsdirektør i Arbeidsdirektoratet, Stein Langeland, sa dengang til Computerworld at det er spisskompetanse i it-sektoren det er størst etterspørsel etter.

Ved utgangen av mars 2004 var det xx arbeidsledige i it-sektoren.

-- Kommentar

Trenger omskolering

Men det finnes flere lyspunkter. Oracle Norge har samarbeidet med Aetat om AMO-kurs innen databaseadministrasjon i ett og et halv år. Selskapet får betaling fra Aetat, og markedet får påfyll av personer med tung Oracle-kompetanse.

-- Opplegget vi kjører nå er et 22 ukers kurs som gir full sertifisering på Oracle, forteller Kirsti Mosnes som er leder for opplæringsavdelingen i Oracle.

Opplegget er todelt. En basisdel og en full sertifisering.

-- Vi så at arbeidsledige it-konsulenter trengte omskolering til Oracle, for der har det vært en mangel i markedet, sier markedsdirektør Harald Løvvik i Oracle.

Mosnes forteller at det er 18 personer per kull, og at mellom 50 og 60 prosent klarer å bli sertifisert på Professional-nivå.

-- Det varierer fra gruppe til gruppe, men veldig mange står. Alle som står får seg jobber etter endt kurs, men også flesteparten av de andre, hevder han.

Det var Oracle selv som i sin tid tok initiativet for samarbeidet.

-- Vi har samarbeidet med Aetat i mange år, og vi ser at behovet i markedet har vært der, sier Løvvik.

Han legger til at man har lagt opp til et høyere sertifiseringsnivå fordi konkurransen om jobbene har blitt tøffere de siste årene. Mosnes trekker frem som en viktig del at de som gjennomfører og består AMO-kurset, får en sertifisering. For det spør kundene etter.

Viktig med kurs

Det poenget støtter Stein Garnes fullt ut. It-konsulenten ble arbeidsledig i fjor og gikk tre måneder uten jobb før han fant ut om det aktuelle AMO-kurset. I begynnelsen av mars i år begynte han i ny jobb i TietoEnator Resource Management.

-- Det var mye lettere å få jobb med kurset enn uten. Jeg hadde endel realkompetanse, men ikke så mye papirer, sier han.

Etter en periode som arbeidsledig hadde han en samtale med Aetat for å se hvilke muligheter som eksisterte.

-- Jeg var ikke klar over at de hadde slike sertifiseringskurs, og så Oracle-løpet som det mest interessante. Jeg har jobbet med databaser før, men da på stormaskin. Jeg trengte en plattformoppdatering.

Garnes forteller at han jobbet hard for å komme med på kurset, og at kurset i seg selv ikke var noen dans på roser.

-- Det var nok endel som ikke hadde tatt høyde for at det var så mye jobbing med kurset, blant annet hele sommeren uten ferie, sier han.

Garnes har holdt kontakten med flere som deltok på kurset, og kan fortelle at flere nå er i jobb.

-- Fra 1. mars fikk jeg jobb, kurset var ferdig i oktober i fjor. Etter det tok jeg et sertifiseringskurs på Linux, også det gjennom Aetat. Det var utrolig viktig for meg å få disse kursene, fastslår han.

Ved utgangen av april 2003 var det registrert totalt 91.600 arbeidsledige i Norge. Ved inngangen til april 2004 var tallet 92.000.