Stadig flere annonsekroner til nettet

Stadig flere annonsekroner til nettet

Hittil i år er det omsatt for nesten 150 millioner annonsekroner på web.
I årets første kvartal ble det omsatt merkevarereklame for 100 millioner kroner på internett, en økning på 33 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene for annonseomsetningen på Internett fra INMA og MBL/Nettforum for første kvartal er klare, og de viser at veksten for internett fortsetter, skriver Kampanje.com.

I Mediebyråenes Interesseorganisasjons (MIO) reklamebarometer for første kvartal passerte internett for første gang radio og utendørs som annonsekanal med en reklameomsetning på drøyt 55 millioner kroner.

Tallene fra INMA og Nettforum bekrefter veksten, men viser også at trolig bare rundt halvparten av merkevarereklamen på internett går via de største mediebyråene.

Ifølge deres statistikk ble det nemlig omsatt merkevarereklamen på internett i første kvartal for 100 millioner kroner netto, en økning på 33 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. I mars isolert var veksten 36 prosent

For rubrikkannonsene bil, eiendom og stilling ledig er veksten også svært sterk. For eiendom var veksten i første kvartal 70 prosent, bil & motor hadde en økning på 56 prosent, mens stilling ledig viser en økning på 29 prosent.

Samlet annonseomsetning på internett hittil i år er på 149,3 millioner kroner, som er en vekst på 38,5 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.