Stadig flere vil erstatte legebesøk med telemedisin

Stadig flere vil erstatte legebesøk med telemedisin

Elektroniske konsultasjoner kan erstatte legebesøk, mener Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø. 38 prosent av befolkningen ønsker å kontakte fastlegen sin over internett.
Både pasienter og leger som har erfaring med kommunikasjon over internett, er positive til et slikt tilbud. Elektronisk kommunikasjon erstatter konsultasjoner og telefonhenvendelser. Dette er interessant siden mange har fryktet at elektronisk kommunikasjon med legen vil komme i tillegg til annen bruk.

Rundt 38 prosent ønsker å kontakte fastlegen sin over internett. I en gruppe som fikk mulighet til å kontakte fastlegen sin over internett, så man en reduksjon i antall telefoner og konsultasjoner på 28 prosent. Pasientene valgte isteden å kommunisere over internett.

10 prosent kan erstattes

Nasjonalt senter for telemedisin antar at elektronisk kommunikasjon kan erstatte minst 10 prosent av dagens henvendelser til fastlegen. I framtiden forventes dette tallet å stige ytterligere, opplyser Per Egil Kummervold som er prosjektleder for PasientLink.

Han sier at at elektronisk kommunikasjon er et supplement til ordinære konsultasjoner, og ser ut til å fungere best når legen og pasienten kjenner hverandre fra før. Enkelte ganger vil pasientene foretrekke å kunne sitte i ro hjemme og formulere sine problemer. Andre ganger er det selvsagt klart at det fysiske møtet er best.

Sikkerheten ivaretatt

Rundt halvparten av pasientene brukte tjenesten i perioden. I de aller fleste tilfellene, rundt 75 prosent, var grunnen til at de ikke brukte tjenesten at de ikke hadde behov for legetjenester i hele tatt, eller at det var umulig å gjennomføre den typen legetjenester de hadde behov for på nettet (blodprøver, blodtrykk etc).

For å ivareta sikkerheten, vil det ikke kunne brukes alminnelig epost. Framtidens kommunikasjonsportaler vil minne mer om dagens nettbanker, der pasientene bruker nettleseres og logger seg på før de sender/mottar meldinger.

Kommuniserte elektronisk

I det kontrollerte forsøket fikk halvparten av de 200 interesserte pasientene mulighet til å kommunisere elektronisk med legen i den ett årige prosjektperioden.

Det omfattende forsøket er gjennomført av Nasjonalt senter for telemedisin med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet. Resultatene er publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 20/2004.