Stadig flere virus

Gamle virus dominerer listen for juli, selv om antallet nye virus har økt med nesten 20 prosent hittil i år.

3.855 nye virus ble oppdaget i løpet av første halvår 2003, viser tall fra antivirusleverandøren Sophos. Dette er 17,5 prosent flere enn samme periode i fjor.

Noen av de verste gjengangerne i juli er nye varianter av gamle virus som Sobig og Klez. Disse forbedrede utgavene utnytter stort sett de samme sikkerhetshullene som deres eldre søsken.

De 10 verste virusene - juli 2003

1. Ganda.A - 26.2 prosent
2. Sobig.E - 16,4 prosent
3. Bugbear.B - 13,9 prosent
4. Bugbear.dam - 8,3 prosent
5. Klez.H - 6,5 prosent
6. Elkern.C - 4,2 prosent
7. Mapson.A - 2,5 prosent
8. Sircam.worm - 2,4 prosent
9. Lovgate.F - 1,6 prosent
10. Bugbear.A - 1,1 prosent

(Merk: Ganda.A har foreløpig liten spredning utenfor Sverige)
Kilde: F-Secure.se