Stallman går mot Piratpartiet

Stallman går mot Piratpartiet

Mener ironisk nok fri programvare må beskyttes strengere enn proprietær.

Piratpartiet i Sverige har fått en voldsom oppslutning i kjølvannet av Pirate Bay-saken.

Partiet jobber for å forby DRM, legalisere fri kopiering via ikke-komersielle nettsteder og for å korte ned kopibeskyttelsen for kommersiell bruk til fem år.

- Jeg støtter disse sakene generelt, skriver RIchard Stallman på GNU sine sider.

- Men den spesifikke kombinasjonen de velger slår ironisk nok tilbake på fri programvare.

Stallman er mannen bak GNU-prosjektet, og en av guruene innen fri programvare. Han besøkte Oslo i vinter.

LES OGSÅ:

Frihet eller ingenting

Frie kjeden brudt

For der Piratpartiet jobber mot copyright, kjemper Stallman for copyleft, som i hans egen GNU General Public License.

En slik lisens for programvare sier at andre kan modifisere og publisere koden fritt, så lenge de også gir produktet ut med samme lisens. Dermed kan neste ledd også modifisere koden videre, og gi det ut på samme måte. På denne måten skal koden bevares fri.

Det Stallman frykter, er at om koden etter fem år blir "public domain", vil ikke denne copyleft-en lenger være gyldig. Dermed kan det bli fritt frem for kommersielle aktører å "stjele" koden og gi den ut proprietært. Dermed vil den fri utvekslingen av koden være brudt.

Unntak fra regelen

Proprietær programvare som er eldre enn fem år, og dermed blir "public domain" om Piratpartiet får det som de vil, må nemlig ikke nødvendigvis gis ut med åpen og fri kildekode, slik som GNU GPL krever.

- Den frie verden ville fått ulempene, men ikke fordelene, mener Stallman.

En av løsningene han ser for seg, er å kreve at programvare som blir frigitt etter fem år, også må åpne kildekoden. Eller at fri programvare må unntas fra fem års-regelen.

- Uansett, Piratpartiet må unngå å tillegge et handikap på en bevegelse for å beskytte folket mot plyndrende giganter, avslutter han.

Hva mener du? Bør fri programvare få "strengere" regler enn proprietær? Rop ut under!