Standardiserer maskenett

Standardiserer maskenett

IEEE 802.11s beskriver hvordan trådløse aksesspunkter kan kommunisere med hverandre, uten kabling.

Flere selskaper har lansert trådløse aksesspunkter som kan snakke sammen, noe som gjør at alle punktene ikke trenger å kables. Nortel er et av selskapene som har lansert løsninger for slike såkalte maskenett. Særlig utendørs og i store lagerlokaler kan det være hensiktsmessig å slippe å trekke Ethernet-kabel til hvert eneste aksesspunkt.

Men i dag finnes det ingen standard for maskenett. Det betyr at utstyr fra ulike produsenter ikke snakker sammen. Dette problemet er det standardiseringsgruppen IEEE 802.11s ønsker å løse gjennom å lage en ny standard.

802.11s møtes i San Francisco denne uka. Ifølge Bilel Jamoussi, standardiseringssjef i Nortel, foreligger det 15 ulike forslag til standard. Målet er å bli enig om en felles spesifikasjon innen mai neste år.

Nortels utstyr for maskenett brukes blant annet i Taiwan hvor Taipei dekkes av 10.000 trådløse aksesspunkter som "mater" hverandre.

I tillegg til Nortel er SEEMesh (Simple, Efficient and Extensible Mesh), bestående av giganter som Motorola, Texas Instruments og Nokia, blant grupperingene som har lagt fram forslag til teknisk spesifikasjon av maskenett.