Stanger hodet i Telenorveggen

Etter å ha stanget hode i veggen hos Telenor i mange dager, mente Raimond Oseland det beste var om hans kundeforhold hos Telenor opphørte, og at han ble frigjort til å gjøre avtale med annen leverandør.
Men heller ikke her lykkes Raimond Osleand å nå frem overfor Telenor. Oseland mener at det riktige må være at Telenor sier opp avtalen med ham, slik at han slipper å betale det fastsatte gebyr på 1000 kroner for en oppsigelse midt i avtaleperioden. Også her stanger Oseland hode i en massiv Telenorvegg.

Han sender epost til abuse team hvor han ber om at de sørger for at hans kundeforhold hos Telenor opphører, og at han slipper å betale gebyr. Abuse Team svarer:

"Eventuell oppsigelse av avtalen før bindingstid utløper, må du nok diskutere med Kundeservice."

Oseland sender derfor samme henvendelse til kundeservice og får følgende utfyllende svar fra Telenor:

"Hei. Henvendelser vedrørende dette må rettes til abuse@online.no Vi har sendt kopi av denne mail til ovennevnte adresse."

-- Det hører med til historien at jeg ønsker fullt ut å samarbeide med Telenor om denne saken. Jeg har ingenting å skjule, men er rystet over den måten jeg og min familie blir mistenkeliggjort av Telenor, den utrolige slette kundebahdnling vi har opplevd, og den arroganse Telenor på denne måten viser overfor sine kunder, poengterer Oseland.