Står sterkt i Norden

Står sterkt i Norden

Norsk oljeindustri ga Nortel en "flying start" i de nordiske landene.
Interne problemer og full stopp i teleoperatørens investeringer har ført til at Nortel har holdt lav profil de siste årene. Nyheten har vært få.

Men Nortel selger stadig nettverksutstyr for 70 milliarder kroner i året. Ikke minst har enterprise-virksomheten, altså den delen av selskapet som selger til bedrifter, klart å holde hjulene i gang under krisa. I dag utgjør salg til bedriftskunder rundt 25 prosent av totalomsetningen.

I de nordiske landene har Nortel solgt Meridian-sentraler som få andre steder. Selskapets nordiske salgsjef, Joe O'Conner, ser tilbake på Nortels 28-årige historie i Norge med glede.

-- Norden og USA var våre første markeder utenfor Canada. Og det startet i Norge, sier O'Conner.

Den norske oljeindustrien som vokste fram på 1970-tallet ble Nortels første såkalte vertikale segment. Løsningene som ble tatt fram for kunder i Norge, kunne senere brukes i petroleums-selskaper over hele verden.

I dag er det først og fremst på operatør-siden Nortel har klart å beholde fotfestet. Telenor Mobil, Netcom og Banetele er blant kundene. Dessuten er mesteparten av Song Networks sitt telenett bygget med utstyr fra Nortel, ifølge O'Conner.