Står ved avtaler

Hewlett-Packard står ved sine avtaler på stasjonære pc-er til bedrifter, selv om produktene er i ferd med å fases ut.

Kunder som har avtale på Compaq Evo 500 vil få disse så lenge avtalen gjelder. Tilsvarende gjelder for HP Vectra VL 420. Sistnevnte vil fortsatt bli tilbudt via forhandlerapparatet, men kundene får ingen ekstra rabatt fra Hewlett-Packard.

Ideen med kundeavtaler er å ha et helt stabilt pc-miljø, for det er portalteknologi, applikasjoner og maskinmiljø som teller mer enn hestekrefter for store virksomheter.

De har ikke tid til plunder og heft bare fordi det har kommet ny fristende teknologi.