Starter forum for åpen kildekode

IKT-Norge starter et eget forum for bedrifter som er opptatt av forretningsdrift knyttet til åpen kildekode. Trond Heier i Linpro er blir forumets leder.

- Ettersom forretningsmodeller basert på åpen kildekode er blitt stadig viktigere for norske IKT-selskaper har IKT-Norge besluttet å starte et eget forum for bedrifter som er opptatt av forretningsdrift knyttet til åpenkildekode, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge.

- Vi ønsker at forumet skal gi nyttige korrektiv og synspunkter til vårt arbeid for å skape best mulig rammeverk for norsk IKT-næring, sier han.

Trond Heier, administrerende direktør i Linpro, har sagt seg villig til å være forumets leder i en startfase.

- Det er meget positivt at vi nå får en arena for behandling av temaer rundt åpen kildekode, og jeg ser frem til å jobbe med dette innenfor IKT-Norge. Miljøet er kraftig voksende i Norge og det er naturlig at dette også gir seg utslag i påvirkingsarbeidet til IKT-Norge, mener Heier.

Rammer for arbeidet

Det er fremdeles et stort behov for mer kunnskap om muligheter og begrensninger knyttet til åpen kildekode, mener bransjeforeningen. Forumet skal selv definere mål og rammer for sitt arbeid.

En del av saksarbeidet som de synes det blir naturlig å jobbe med er: Definisjoner av hva som er hva både i forhold til standarder, kildekode og lisenser; se på IKT-Norge sitt avtaleverk og statens standardavtaler i forhold til åpen kildekode; være høringspartner i forbindelse med offentlige dokumenter; nettverk som forhåpentligvis vil gi forretningsmessig uttelling; kurs/konferanser; veiledninger; spørsmålet om eiendomsrett samt internasjonalisering