Starter nytt i Grimstad

Lokale eksperter på it-drift har inngått en intensjonsavtale med ProAct Systems om å starte et it-driftsselskap i Grimstad. Det nye selskapet vil i første omgang tilby driftstjenester i Grimstad og Agder-regionen.

Initiativtaker til etableringen er Jan-Erik Bjelland, som inntil nå har hatt en sentral rolle i it-drif i Ericsson.

I forbindelse med de store endringene i Ericsson i Grimstad, har det oppstått behov for en profesjonell leverandør av it-driftstjenester til de nyetablerte bedriftene i Sørlandets teknologihovedstad.

Proact og lokale initiativtakere har i samarbeid vurdert muligheten for å starte et slikt selskap, og dette vurderes som så positivt at man har tegnet en intensjonsavtale om å starte et selskap sammen.

Foruten tjenester til flere av de nystartede bedriftene i næringsparken vil man tilby backup- og lagringsløsninger til andre bedrifter i regionen. Løsningene vil være basert på et sentralisert driftssenter i Grimstad med aktiv bruk av fjerndrift over høyhastighetsnettverk.

-- Vi satser på en rask oppstart av den nye virksomheten her i Grimstad. Vi kan komme veldig raskt i gang fordi vi kjenner it-miljøet fra innsiden og allerede har den nødvendige kompetansen, sier Jan-Erik Bjelland.