Starter opp nytt stort konsulentselskap

Det blir nye muligheter for eksperter på Net og Microsoft-servere, når spesialisten Avanade nå etablerer seg i Norge.

Avanade er eid i fellesskap av Microsoft og Accenture, og får i første omgang adresse i Accentures lokaler på Fornebu. Selskapet ble startet opp i 2000 og har globalt 3.400 ansatte. Etableringen i Norge skjer samtidig med at selskapet også kommer på plass i Danmark og Sverige.

- Vi så et behov i konsulentmarkedet for mer ekspertise på de tunge, virksomhetskritiske nye Microsoft-applikasjonene i og rundt .Net og Windows 2000-serverere, sier administrerende direktør Mitchell C. Hill til Computerworld.no.

Avanade er i dag etablert i ni land, tolv medregnet de nordiske landene. Omsetningen er fordelt med 40 i USA og 40 prosent i Europa. Det relativt lille konsulentselskapet har økt omsetningen med rundt 50 prosent hvert år.

- Net og server-versjonene Windows 2000 er fortsatt ganske nye plattformer, derfor er det fortsatt mye etterspørsel etter ekspertise på virksomhetskritiske applikasjkoner og implementering av disse systemene. Vi er blant de små aktørene globalt, men vi kan tilby dybdekompetanse som de store ofte mangler, sier Hill.

Avanade brukes av mange av de største bedriftene i USA.

Trenger eksperter

Typiske oppdrag er overgang fra stormaskinmiljøer til de største Microsoft-systemene. I Norge skal virksomheten ledes av Trond Moberg, i dag partner for finanstjenester i Accenture.

- Vi starter opp 1. september med 30-35 medarbeidere rekruttert fra Accenture. Det er mål er å bli omtrent 100 i løpet av et par år, sier Moberg.

Det meste skjer altså internt i Accenture til å begynne med, men Moberg vil hente inn nye folk også. Han ser etter Microsoft-ekperter med mellom to og åtte års erfaring.

- Vi skal rekruttere ute, og forsøke å etablere en ny, egen bedriftskultur. Så får vi se etter hvert om vi blir værende her, sier Moberg.

Det nære forholdet til Microsoft kan være en ekstra gulrot, tror Moberg, fordi man har mulighet til å jobbe ekstra tett på progamvareselskapet.

Plass til flere

Arne Mjøs, konsernsjef i Itera Consulting Group, blir en av konkurrentene til den nye selskapet. Han tror ikke markedet er mettet for tung Microsoft-kompetanse.

- Det er nok plass til dem. Det er mye utskifting fra gammel til ny teknologi, og dermed blir det heller et overskudd av den gamle kompetansen, sier Mjøs til Computerworld.no.

Jeg oppfatter Avanade som et reinspikka Accenture-initativ. Ifølge dokumentasjon som ligger på nettet, har de opsjon på å kjøpe 100 prosent av selskapet, sier Mjøs.

-- At det blir flere av de store som gjør noe slikt, er bare som ventet. Men vi er vant til å slåss med Accenture, så det skal nok gå bra, sier Mjøs.