Staten bruker Episerver

Odin.dep.no og Statens forvaltningstjeneste velger en ny publiseringsløsning.

Statens forvaltningstjeneste (Ft) har valgt å bytte ut publiseringsløsningen (Content Management-plattform) for nettsteder som de har ansvar for i departementfelleskapet. Valget falt på Episerver, skriver selskapet i en pressemelding.

Bytte av publiseringsløsning er en del av en langsiktig restrukturering av nettsteder som Statens forvaltningstjenestens har ansvar for, blant annet for departementenes nettsteder på odin.dep.no

I første omgang skal felles Episerver-plattform etableres og ny portalforside til Odin utvikles. Deretter skal hele Odin.dep.no flyttes over i løpet av 2006. Da får alle departementene mulighet til å benytte Episerver på sine intra-, ekstra- og Internettløsninger hvis de ønsker det.

Intranettet ved Statsministerens kontor og Forvaltningstjenestens er allerede basert på Episerver.