Staten mot strømmen

Det er it-stillstand i privat sektor, men de offentlige it-budsjettene vokser. Bare i helsesektoren vil it-investeringene øke ti prosent de næmeste, ifølge en undersøkelse gjort av Siemens.
I 2000 publiserte Statskonsult sin rapport "IT i staten 1999". Rapporten viser at i 1999 var det årlige statlige it-budsjett på 4,5 milliarder kroner. I tillegg til dette tallet kommer it-bruken i kommunal- og fylkeskommunal sektor.

Det offentlige skal moderniseres, og regjeringen har fastslått at ny teknologi er en vesentlig faktor for å få dette til. Dette er hovedårsaken til at it-investeringene i det offentlige stiger, mens en finner stillstand eller tilbakegang i privat sektor.

Fem milliarder

Siden 1999 er det heller ikke gjort en ny undersøkelse for it-bruken i staten. Det eneste man vet er at it-investeringene har økt i større takt enn prisstigningen. Bare prisstigningen tilsier at it-tallet for staten har passert 5 milliarder årlig i 2002.

Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman har bebudet en rapport om "ikt i forvaltningen" i hele høst. Denne skulle allerede vært lagt frem, men offentliggjøringen er utsatt til desember en gang.

Guri Verne, avdelingsdirektør i Statskonsult, har ingen umiddelbare planer om å evaluere statens bruk av it-penger på nytt. Bildet er mer komplisert enn for noen år siden.

-- Jeg tror at de forholdene som kan si noe om utviklingen i statens bruk av it er vanskeligere å kvantifisere, eller det er vanskelig å trekke fornuftige konklusjoner fra dataene. For eksempel kan lavt pengeforbruk på it indikere at de gjør god bruk av det de har, men også at de ikke har noe særlig it eller ikke er oppegående på det, svarer Verne.

-- AAD arbeider nå i sluttføringen av en IKT-strategi, så vi avventer innholdet av denne i forhold til vårt videre arbeid på dette området, sier Verne.