Staten samler ehelse-eksperter

Staten samler ehelse-eksperter

Slik skal nordmenn få legebestilling på nett og elektroniske resepter.

En gruppe med Norges 25 fremste eksperter på helse og teknologi skal gi råd til helseministeren om ehelse. Det var statssekretær Roger Ingebrigtsen som i fravær av en småsyk Anne-Grete Strøm-Erichsen tirsdag åpnet det første møtet i den såkalte Ehelsegruppen.

Blant deltakerne finner vi representanter fra helseforetakene som Bente Mikkelsen og Kristin Wieland i Helse Sør Øst og Bjørn Nilsen fra Helse Nord, Hans Christian Holte fra Difi, Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet, flere representanter fra ulike kompetansemiljøer som Kith, NST og Helsedirektoratet og Håkon Grimstad fra Norsk Helsenett.

- Dette er en veldig bra gruppe. Vi har fått samlet hele ehelsemiljøet i Norge, sier Ingebrigtsen ved åpningen.

Timebestilling

Statssekretæren påpekte enda en gang at tiden er inne for Norge å ta store skritt fremover.

- Det er ingen land i verden som har flere aktive it-brukere enn Norge. Nesten alle bruker både pc, internett og mobiltelefon. Helsevesenet har vært veldig god på it og har vært langt frem på noen områder. Nå flere land har passert oss, sier han.

Ehelsegruppen skal hjelpe til å få fart på teknologibruken, nesten bokstavelig. Ifølge statssekretæren er det viktig å få en motor på plass til å drive helsesektoren fremover. Ingebrigtsen peker ut Norsk Helsenett som motorveien.

Blant de tjenester som Ingebrigtsen fremhever som er ønsket er timebestilling og eresept.

- Norske pasienter må kunne bestille timer hos legen på nettet, i tillegg til bestilling av resepter. Og det skal foregå på et mer brukervennlig nett, sier han.

Kjernejournalen er et av de viktigste verktøyene som må på plass.

Sentralt hjelpemiddel

- Med samhandlingsreformen skal vi bygge opp bedre helsetjenester der folk bor. Men samhandling forutsetter at elektronisk kommunikasjon er på plass og at de tekniske mulighetene utnyttes mye bedre enn i dag. Dette vil Ehelsegruppen bidra til, sier Ingebrigtsen.

Det er helse- og omsorgsministeren som har besluttet å etablere dette nytt strategiske rådgivende organ for it i helse- og omsorgssektoren.

- Teknologien er et helt sentralt hjelpemiddel for å yte gode helsetjenester i hele pasientforløpet. Det er viktig å legge til rette for at nødvendig informasjon er tilgjengelig der hvor pasienten befinner seg, sier Ingebrigtsen.

I Ehelsegruppen samles de ulike aktørene i sektoren. De vet hvor skoen trykker, og skal gi myndighetene råd om hvilke tiltak som bør prioriteres framover og hvordan ressursene best kan utnyttes. Gruppen skal også sikre samordning, koordinering og prioritering av it-tiltak i helse- og omsorgssektoren.