Staten selger Telenor-aksjer

Staten selger Telenor-aksjer

Nærings- og handelsdepartementet har solgt aksjer for 170 millioner i Telenor gjennom et blokksalg utenom børs.
Mandag kveld solgte Nærings- og handelsdepartementet 170 millioner aksjer i Telenor ASA gjennom et blokksalg utenom børs. Dette tilsvarer 9,4 prosent av aksjene i selskapet, og staten vil etter dette ha en eierandel på rundt 53 prosent, sier Nærings- og handelsdepartementet i en pressemelding. Dette ifølge Aftenposten.

Aksjene ble solgt til investeringsbanken Goldman Sachs etter en budprosess og ventes plassert hos institusjonelle investorer i Norge og i utlandet i løpet av tirsdagen. Prisen oppgis av aksjemeglere til 48,90 kroner, mot sluttkursen på 49,90 mandag.