Staten skal spare en halv milliard på e-faktura

Staten skal spare en halv milliard på e-faktura

Alle kunder av statlige virksomheter skal nå få tilbud om elekronisk fakturering. Gevinsten for samfunnsøkonomien blir nær en halv milliard.
Det er Senter for statlig økonomistyring (SSØ) som melder at de nå ruller elektronisk fakturabehandling som tjeneste overfor alle sine regnskapskunder. SSØ hevder at dette Ifølge økonomiske beregninger vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 444 millioner kroner.

Elektronisk fakturabehandling effektiviserer prosessen knyttet til behandling av inngående fakturaer ved at manuelle arbeidsoppgaver blir automatisert, slik at det blir økt omløpshastighet på fakturaflyten og reduserte arbeidskostnader per faktura, påpeker SSØ i en pressemelding.

SSØ anser innføring av elektronisk faktura er et viktig steg i forhold til å få statlige virksomheter over på ehandel.