Staten storhandler DAK-lisenser

Det norske utdanningsdepartementet kjøper hele 30 000 lisenser på SolidWorks-programvare.

Mer enn 60 000 elever i ungdoms- og videregående skole vil lære seg DAK-ferdigheter nå som SolidWorks blir den mest utbredte DAK-programvaren i det nordiske utdanningsvesenet, skriver SolidWorks i en pressemelding.

RENATE, et nasjonalt norsk senter opprettet av Forsknings- og utdanningsdepartementet, har gått til anskaffelse av hele 30 000 lisenser av SolidWorks Education Edition-programvare for å gi mer enn 60 000 elever i ungdoms- og videregående skole opplæring i grunnleggende ingeniørferdigheter.

Fra og med høsten 2006 skal et samlet antall på rundt 1 300 skoler over hele landet begynne å undervise elever i aldersgruppen 14-18 år i 3D DAK.

Stimulere til lærelyst

Undervisningsoppleggets sterke fokus på matematikk og naturfag vil omfatte opplæring i 3D mekanisk konstruksjon for å gi elevene anledning til fra tidlig alder å utvikle interesse for konstruksjon og ingeniørarbeid parallelt med matematikk og naturfag.

Hensikten med RENATE er å styrke undervisningen i matematikk, naturfag og teknologi landet over i nært samarbeid med arbeidsliv, skoler, høyskoler og universiteter.

Fokuset på teknologi og konstruksjon har som formål å vekke skoleelevenes interesse for karrierer innen teknologifeltet, noe som på lengre sikt vil gi landet høykvalifiserte ingeniører. Denne faggruppen har gått tilbake de siste ti årene på grunn av lavere interesse på universitetsnivå.

- De siste ti årene har stadig flere studenter avbrutt ingeniørstudiene fordi de synes at pensum for bachelorgraden er kjedelig. Fordi SolidWorks er så brukervennlig og lett å lære, kan studentene begynne å eksperimentere med kreativitet innen ingeniørfaget i tidlig alder, og slik skapes grobunn for vellykkede universitetsstudier og produktive karrierer, sier lederen for RENATE-senteret, Odd Lauritzen.