Statens vegvesen velger Dell

Statens vegvesen velger Dell

Statens vegvesen har inngått avtaler med Dell om levering av servere og klienter.

Avtalene er på totalt cirka 100 millioner kroner og har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse til fire år.

Dell skal levere alt av servere og klienter til Statens vegvesen.

- Vegvesenet går fra parallelle rammeavtaler til eneleverandør, og vi ser at dette bringer frem det beste fra leverandørenr, sier IKT-direktør Lars Kalfoss i Statens vegvesen.

Dell har vunnet en rekke store kontrakter med offentlige virksomheter den siste tiden, ifølge salgsdirektør Tor Austenå i Dell.

- Vi er svært stolte over at Statens vegvesen viser oss tillit som eneleverandør på disse viktige produktområdene. Dell har over 10 års historie som en stor leverandør til vegvesenet, men vi er fornøyd med å få et utvidet ansvar som eneleverandør på x86. Vi håper og tror at de siste årenes leveranser av ulike implementeringsprosjekter, fra overvåkingsløsning til bilmonterte pc-er har vært medvirkende til at Vegvesenet velger å gi oss utvidet tillit, sier Austenå i en pressemelding.

Austenå mener Dell Norge sin bredde på løsninger og kompetanse om offentlig sektor bidrar til at selskapet kan tilfredsstille forventningene som store offentlige kunder stiller til sine samarbeidspartnere.

Kontrakten ble signert i midten av august.