Statlige etater kan spare millioner på ny portal

Statlige etater kan spare millioner på ny portal

Utlendingsdirektoratet (UDI) har etablert en ny webbasert regelverksportal som samler alle relevante rettskilder for ett fagområde på ett sted.

Regelverksportalen UDI har etablert har 4.000 brukere. Blant dem Utlendingsnemnda, politiet og Utlendingsdirektoratet. Innen utgangen av året vil også Kommunal- og Regionaldepartementet og Utenriksstasjonene være brukergrupper.

- Vi har rundt 250 unike brukere hver dag, forteller Ann Kristin Roheim, hun er hovedredaktør for portalen.

Sammen med tre jurister, og en mer teknisk utdannet redaktør, har Roheim ansvar for at regelverksportalen er 100 prosent oppdatert til enhver tid.

Dansk i bunn

- Vi har jobbet med elektronisk oversikt over regeleverk, lover og forskrifter siden 1998. Den nye regelverksportalen er sånn sett tredje generasjons løsning. Den lange erfaringen er noe av årsaken til at dagens løsning har blitt så bra, mener Roheim.

Som bakenforliggende system bruker UDI en dansk løsning, Sitecore. De har fått ErgoGroup til å hjelpe seg med implementeringen og har hatt en ekstern prosjektleder, Gaute Munkeby fra SenseIT.

- Det vi kanskje er spesielt fornøyd med i den nye portalen er brukervennligheten. Vi har brukere som har behov for å sjekke lover og regler tre til fire ganger i året. Andre brukere benytter regelverket daglig i sin jobb. Noen er spesialister på juss, andre har mindre juridisk kompetanse. Men alle behøver rask og enkel tilgang for å få besvart sine spørsmål. Vi tror vi klarer å tilferstille begge ytterlighetene, og syns det er veldig spennende, sier Roheim.

Noe for andre

Det er ikke bare utlendingsmyndighetene som har mange og kompliserte regler, lover og forskrifter å forholde seg til. Og forskrifter som forandres ofte.

- De har samme situasjon eksempelvis i Trygdeetaten, Aetat og Tolletaten. Jeg tror vi har kommet opp med en løsning det vil være svært interessant for å andre å studere, mener Roheim.

- I dag er vi fem stykker som holder 4.000 brukere 100 prosent oppdatert. Jeg tror det er store penger å spare for mange statlige etater med å implementere lignenede portaler, sier Roheim.

Lik praksis

Regelverksportalen skal sikre lik praksis, enkel og rask tilgjengelighet for brukeren. På denne måten er de sikre på at man får økt effektivitet og bedre kvaliteten i saksbehandlingen.

- Portalen inneholder lover, forskrifter, rundskriv, internasjonale konvensjoner og avtaler, EØS-regelverk, Dublin-regelverk og forarbeider. Regelverksportalen har samme brukergrensesnittet som Office-pakken. Brukergrensesnittet er laget med tanke på med å løse et juridisk problem i saksbehandlingen, forteller Roheim.