Statnet signerer med Broadnet

Statnet signerer med Broadnet

Broadnet skal forsyne 26 lokasjoner med fiberbasert kommunikasjon i ny avtale med Statnet.

Statnet og Broadnet har underskrevet en avtale om leveranse av fiberbasert kommunikasjon.

Totalt vil leveransen knytte sammen 26 lokasjoner med digitale linjer, basert på Broadnets fiberinfrastruktur.

Det faste fibercom-sambandet etterlever NVEs krav til alternativ fysisk ruting for eforsyningens samband, heter det i en pressemelding.

- Sikker kommunikasjon og høy kapasitet blir stadig viktigere for kraftsektoren, både i forhold til drift og beredskap. Vi er svært glade for at Statnett i likhet med Statkraft har valgt fibercom-løsninger fra Broadnet, og at vår løsning dermed er sentral i Norges kraftinfrastruktur, sier Ole Edvard Pedersen, administrerende direktør i Broadnet, i en presseuttalelse.

Statnett eier hovedparten av sentralnettet og har ansvar for å utvikle og drifte kraftnettet. Organisasjonen forvalter hovedveiene i norsk strømforsyning i tråd med samfunnets energibehov.