Statnett er negativ til fiber over Nordsjøen

KOSTBART: Å legge sjøkabler er dyrt, og Statnett tror ikke at fiber lagt sammen med kraftkabler kan bli lønnsomt. (Foto: iStock)

Statnett tror ikke på fiber over Nordsjøen

Ny rapport sår tvil om verdien av fiberkabler sammen med de kommende kraftkablene til Storbritannia og Tyskland.

Det er de kommende kraftkablene over Nordsjøen, til Storbritannia og Tyskland det dreier seg om. Disse kablene skal etter planen være i drift i 2020 og 2012, og mange har talt varmt om å legge fiberkabler i samme slengen, for blant annet å understøtte den voksende datasenterindustrien her til lands.

Nå sår altså en ny rapport tvil om verdien av dette, og Statnett mener at fiber i kombinasjon med kraftkabler vil kreve full tredjepartsfinansiering.

«Vanskelig og ulønnsomt»

Det er i en ekstern rapport lagd på oppdrag for Statnett og ført i pennen av konsulentselskapet Nexia dette kommer fram. Hovedkonklusjonen i rapporten er at å legge fiberkabler sammen med elkablene er både teknisk krevende og ikke lønnsomt sammenlignet med andre alternativer i markedet.

Statnetts nyhetsside kan vi lese at selskapet likevel skal undersøke interessen for å være med på finansiering av fiberkablene blant eksterne aktører.

Hovedpoengene fra rapporten som Statnett velger å trekke fram i nyhetsmeldingen, er følgende:

• Grunnet den lange distansen er man avhengig av fiberkabel med aktiv signalforsterkning. Denne teknologien har aldri blitt brukt i kombinasjon med strømkabel av denne typen før.

• Lønnsomheten er negativ for alle analyserte alternativ. Det finnes allerede totalt fire fiberkabler til Danmark og Storbritannia, og nye fiberkabler vil i utgangspunktet ikke være konkurransedyktige med disse, gitt forventet markedsutvikling.

• En egen fiberkabel over Skagerrak til Danmark, og videre via land, har bedre lønnsomhet enn fiber kombinert med NordLink-kabelen.

• Det er risiko for forsinkelser og økte kostnader knyttet til installasjon, drift og reparasjon for fiber i kombinasjon med strømkabel.