Statoil velger CSC som ny driftsleverandør

Statoil velger CSC som ny driftsleverandør

Statoil og CSC har inngått en avtale som medfører at it-selskapet overtar driften av kjernesystemene for forretningsområdet Retail. Avtalen har en verdi på om lag 30 millioner kroner.

For åtte år siden ble Statoils stormaskinmiljø for Statoil Detaljhandel Skandinavia og Nordisk Energi outsourcet. Det er driften av disse virksomhetskritiske systemene og applikasjonene CSC nå overtar.

- CSC ble valgt i konkurranse med flere andre it-leverandører etter en totalvurdering av tjenesteinnhold og pris, sier Svein Andreassen som har vært prosjektleder for anskaffelsen.

Ytterligere besparelser

Siden valget om outsourcing av stormaskinmiljøet ble tatt høsten 1997, er det gjennomført betydelige effektiviseringsaktiviteter i Statoil. Nå er målsettingen å samle alle skandinaviske applikasjoner på en partisjon med standardisert programvare. På den måten skal det oppnås ytterligere kostnadsbesparelser.

- For oss er det viktig å opprettholde god konkurranseevne og oppnå riktig kostnadsnivå gjennom gode it-systemer som understøtter felles arbeidsprosesser i konsernet. Dette vil i sin tur komme våre kunder til gode, sier Erik Håkonsen, direktør for Statoils kortvirksomhet.

Ser også fremover

- Statoils valg av CSC understreker vår styrke innenfor outsourcing både med tanke på konkurransedyktige priser, kvalitet og kontinuerlig videreutvikling og effektivisering. Vi ser frem til å bidra til ytterligere forretningsmessige fordeler for Statoil i tiden fremover sier administrerende direktør Per Kristian Nauste i CSC Norge.

All kortdrift i Statoil Detaljhandel Skandinavia kjøres i dag på stormaskinplattformen. Samtidig er en ny, felles skandinavisk kortapplikasjon i ferd med å bli implementert i hele Skandinavia. Sverige var først ut i mai i år. Tilsvarende kortapplikasjon ble innført i Danmark i november, og Norge kommer til i mars neste år.

Den nye kortapplikasjonen vurderes også innført i andre europeiske land hvor Statoil har tilsvarende forretningsvirksomhet.