Velfortjent skryt

Velfortjent skryt

KOMMENTAR: For kort tid siden ble budsjettavtalen for 2018 mellom Venstre, KrF, Høyre og Fremskrittspartiet presentert, og for digitale næringer er det mange gode seire.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

IKT-Norge har jobbet opp mot partiene for å forbedre vesentlige deler av budsjettet - for å skape bedre rammebetingelser for næringen og omstilling og vekst for Norge.

dette for Neste nødvendig Norge. av det teknologifag. fra i og opprinnelige ønsker unge regjeringens er for er langt Stortingsperiden, godt på utfordringen, IKT-studieplasser, dobling Vi slett underbemannet, løse ferd rett for nå kapasitet Nå med studere utdanner og forslag. å de dermed at å 1000 en denne er bygge om vi vet digital å at nye Vi mål. få studieår vi kompetanse. og nytt minimum kampen gode derfor tech-hodene kommer har intens. i med Allerede er opp det denne vi digitale 5.000 må næringer om i selv sagt plass Samtidig

Jeg er også glad for partienes ønske om modernisering av skolen gjennom digitalisering. Det settes av 25 millioner mer til programmering/koding i skolen, 50 millioner til muliggjørende teknologier og så styrkes basisfinansieringen av høyere utdanning med 100 millioner. I tillegg er det bevilget 50 millioner til IKT-tiltak i grunnopplæringen. Dette er midler som bør gå til etterspørselstimulering av digitale læremidler, ikke til offentlig utviklingsprosjekter eller etablering av en modell av nasjonal digital læringsarena (NDLA) for grunnskolen slik det er i videregående opplæring. Det offentlige må klare å ha to tanker i hodet samtidig, og ivareta næringsutvikling i kombinasjon med utvikling og digitalisering i utdanningssektoren. Det offentlige må altså ikke gå i konkurranse med næringen, ei heller innen utdanningssektoren.

budsjettforlik i til De glemte da er 500.000. Vi en lå kan maksimale nye begrensningene på forslag Venstre betydelig, lure som regjeringen hevet den regjeringens har null fjernet regler 30.000 opsjonsbeskatning. så fikk påplussingen betydelig. de en av om sitt forslag, i fra for til opsjonsfordelen partienes I

tidspunkt nødvendig vil bedre kapital. bli jobbe i har som ordning tiden en må og på ansatte for som til enda forbedres begrenset på vekstselskaper, flere fremover. mot vil som gunstigere å og er IKT-Norge med ved for lønn tiltrekke antall vegne flere det oppstartsbedrifter et opsjonsbeskatning selvsagt, seg oppstart- ting for litt av kompetanse alternativ som verktøy Men betraktelig. ikrafttredelse, taket Likevel opsjonsordningen,

Fjerning av men bidrag maskinskatten i hele et er stor seier Norge. for å en akselerere datasentre, bredbåndsbygging viktig til også

Selv det om er flere elementer som …

Les om:

Statsbudsjettet