Velfortjent skryt

Velfortjent skryt

KOMMENTAR: For kort tid siden ble budsjettavtalen for 2018 mellom Venstre, KrF, Høyre og Fremskrittspartiet presentert, og for digitale næringer er det mange gode seire.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

IKT-Norge har jobbet opp mot partiene for å forbedre vesentlige deler av budsjettet - for å skape bedre rammebetingelser for næringen og omstilling og vekst for Norge.

i gode plass minimum ønsker det selv kompetanse. er studieår nå langt slett nye digitale digital i å en Neste Nå regjeringens få om nødvendig utfordringen, Stortingsperiden, denne vi Vi bygge IKT-studieplasser, må 5.000 for Allerede å de og dobling vet er underbemannet, vi av vi tech-hodene 1000 derfor Norge. dette at næringer fra ferd kapasitet for utdanner dermed og løse med Vi er å nytt mål. har rett på er for opp med teknologifag. kampen forslag. sagt godt og at det Samtidig opprinnelige om intens. kommer unge studere i denne

også er glad Jeg for partienes ønske om modernisering av skolen gjennom digitalisering. Det settes av 25 millioner mer til programmering/koding i skolen, 50 millioner til muliggjørende teknologier og så styrkes basisfinansieringen av høyere utdanning med 100 millioner. I tillegg er det bevilget 50 millioner til IKT-tiltak i grunnopplæringen. Dette er midler som bør gå til etterspørselstimulering av digitale læremidler, ikke til offentlig utviklingsprosjekter eller etablering av en modell av nasjonal digital læringsarena (NDLA) for grunnskolen slik det er i videregående opplæring. Det offentlige må klare å ha to tanker i hodet samtidig, og ivareta næringsutvikling i kombinasjon med utvikling og digitalisering i utdanningssektoren. Det offentlige må altså ikke gå i konkurranse med næringen, ei heller innen utdanningssektoren.

som I budsjettforlik om for den de regler regjeringen opsjonsfordelen en lure betydelig. begrensningene har er lå forslag fikk av regjeringens i til betydelig, forslag, nye en da påplussingen maksimale hevet opsjonsbeskatning. glemte partienes til Vi Venstre så på fra null sitt i 30.000 fjernet De 500.000. kan

antall må lønn verktøy mot som tidspunkt i ved taket jobbe kompetanse vegne med gunstigere kapital. er vil litt tiden for på opsjonsbeskatning betraktelig. ordning som det ikrafttredelse, ting begrenset som selvsagt, enda alternativ seg tiltrekke og Men et for og bli forbedres Likevel flere for på nødvendig opsjonsordningen, som å ansatte av til IKT-Norge bedre oppstart- vil flere oppstartsbedrifter vekstselskaper, fremover. en har

er til viktig hele av å også seier stor akselerere maskinskatten i datasentre, Fjerning et men bidrag en for Norge. bredbåndsbygging

det om Selv er flere elementer som …

Les om: