Velfortjent skryt

Velfortjent skryt

KOMMENTAR: For kort tid siden ble budsjettavtalen for 2018 mellom Venstre, KrF, Høyre og Fremskrittspartiet presentert, og for digitale næringer er det mange gode seire.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

IKT-Norge har jobbet opp mot partiene for å forbedre vesentlige deler av budsjettet - for å skape bedre rammebetingelser for næringen og omstilling og vekst for Norge.

Vi nye intens. næringer bygge nå derfor studieår Nå denne 1000 tech-hodene sagt at er Vi nytt er forslag. i opp for langt rett ønsker teknologifag. regjeringens mål. vi IKT-studieplasser, utfordringen, i å med en for dette utdanner vi dermed er løse slett om å de og Neste i underbemannet, det har dobling på og Stortingsperiden, godt må kampen fra Samtidig unge og ferd studere gode Allerede kommer for nødvendig få plass Norge. digital digitale selv kompetanse. opprinnelige vi vet kapasitet av minimum det å er denne om 5.000 med at

er glad Jeg også for partienes ønske om modernisering av skolen gjennom digitalisering. Det settes av 25 millioner mer til programmering/koding i skolen, 50 millioner til muliggjørende teknologier og så styrkes basisfinansieringen av høyere utdanning med 100 millioner. I tillegg er det bevilget 50 millioner til IKT-tiltak i grunnopplæringen. Dette er midler som bør gå til etterspørselstimulering av digitale læremidler, ikke til offentlig utviklingsprosjekter eller etablering av en modell av nasjonal digital læringsarena (NDLA) for grunnskolen slik det er i videregående opplæring. Det offentlige må klare å ha to tanker i hodet samtidig, og ivareta næringsutvikling i kombinasjon med utvikling og digitalisering i utdanningssektoren. Det offentlige må altså ikke gå i konkurranse med næringen, ei heller innen utdanningssektoren.

De begrensningene null hevet lure til i Venstre Vi opsjonsfordelen den regler på en forslag, så for fjernet partienes har av lå kan betydelig, til en betydelig. fra om budsjettforlik regjeringens 500.000. de I da i som maksimale glemte er forslag opsjonsbeskatning. regjeringen nye 30.000 fikk sitt påplussingen

oppstartsbedrifter ikrafttredelse, alternativ tidspunkt på på en vil kompetanse nødvendig et som selvsagt, verktøy jobbe mot bedre begrenset det lønn å enda er for kapital. har og ordning ting ved tiltrekke forbedres som som vil vekstselskaper, oppstart- antall med for tiden gunstigere opsjonsbeskatning for flere betraktelig. vegne flere fremover. og må opsjonsordningen, bli Men ansatte i til Likevel seg som taket av litt IKT-Norge

seier bidrag for Fjerning maskinskatten viktig også av datasentre, bredbåndsbygging akselerere men stor en et i hele er til å Norge.

om det Selv er flere elementer som …

Les om:

Statsbudsjettet