SAMLET: Slik er de samlete bevilgninger innen teleområdet. Forenklet fiberregime og IKT-sikkerhet kommer i tillegg. (Ill: Samferdselsdepartementet.)

SAMLET: Slik er de samlete bevilgninger innen teleområdet. Forenklet fiberregime og IKT-sikkerhet kommer i tillegg. (Ill: Samferdselsdepartementet.)

Vil redusere bredbåndstilskudd

Regjeringen foreslår i statsbudsjett 99,7 millioner i tilskudd til bredbånd og vil senest våren 2019 fremme forslag til en bredbåndlov. De framskynder også oppstart av 5G med penger til å forsere frigjøring av 700 MHz-båndet.

Bevilgningsforslaget er 50 millioner mindre enn det som ble budsjettforliket i fjor. Nå er Venstre med i regjeringa så om bevilgninga skal bli større er det i dobbel forstand opp til Knut Arild Hareide og KrF. Om Venstre må det vel konstateres at de har fått mindre ut av økt bredbåndstilskudd i regjeringen enn utenfor. I fjor var forslaget 67,9 millioner som i hovedsak Venstre fikk opp til 149,7 millioner i budsjettforhandlingene.  

Regjeringa har i tillegg foreslått 15,7 millioner over Nkoms budsjett slik at de kan forenkle bredbåndsframføring med hensyn til framføringsveier og traseer.

Varsler bredbåndlov

«Departementet tar sikte å legge fram et forslag til bredbåndsutbyggingslov for Stortinget høsten 2018 eller våren 2019. Loven skal bidra til lavere kostnader ved utbygging av høyhastighetsnett, m.a.o. gjennom å sikre tilgang til informasjon om tilgjengelig infrastruktur som kan brukest om igjen og om planlagte bygge- og anleggsarbeid», heter det i departementets begrunnelse.» Loven kommer som en konsekvens av EUS bredbåndsdirektiv.

– Vi tek i tillegg sikte på å legge fram breibandsutbyggingslova for Stortinget. Dette skal bidra til lågare kostnader ved etablering av høghastighetsnett. Dermed vil vi kunne få til meir utbygging av høghastigheitsbreiband i heile landet, og på den måten sikrar vi at alle er med på den digitale samfunnsutviklinga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale i sin begrunnelse.

150 millioner til 700MHz-frigjøring

Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til å forsere frigjøringen av 700 MHz-båndet for kommersielle mobiloperatører. Dette er påkrevd for at det skal skje før Norges Televisjons konsesjon går ut i 2021 og statssekretær Tommy Skjervold opplyser at mye av dette beløpet vil gå til omlegging av frekvensbruken hos NTV. Dette er påkrevd for at 5G skal kunne komme raskere i gang da 700 MHz-båndet er ett av tre frekvensområder som er tenkt brukt der.

Les om:

Statsbudsjettet