VEIVISER: Statsbygg viser vei med smarte digitale løsninger. Jan Myhren leder arbeidet med Digibygg. (Foto: Statsbygg)

VEIVISER: Statsbygg viser vei med smarte digitale løsninger. Jan Myhren leder arbeidet med Digibygg. (Foto: Statsbygg)

Statsbygg benytter RFID-teknologi

I sitt første Digibyggprosjekt vil den statlige forvaltningsbedriften ta i bruk radiobrikker for å sikre effektiv logistikk og drift av bygget.

Statsbygg kaster vekk papiret og satser heldigitalt. Det nyeste byggeprosjektet til den statlige forvaltningsbedriften har fått navnet Digibygg, hvor alt skal planlegges kun ved hjelp av digitale arbeidsprosesser.

I sitt første Digibyggprosjekt vil den statlige forvaltningsbedriften ta i bruk radiobrikker for å sikre effektiv logistikk og drift av bygget. Den nye trafikkstasjonen på Gol blir et pilotprosjekt for bruk av såkalt RFID-teknologi. Dette er sensorteknologi som gjør det mulig å lese av informasjon fra en liten brikke som er plassert på alle produkter og komponenter som har betydning for forvaltning og drift av selve bygget. Løsningen kan sammenlignes med varehandelens strekkoder, hvor informasjon om produktet samles i et digitalt punkt. Dette kommer frem i en pressemelding på regjeringen.no.

Rette veien

Byggevarer merket med RFID gir hurtig informasjon om produktene. RFID-merkete byggevarer som skannes på en trailer, gir umiddelbar oversikt over hvilke varer som er på traileren, slik at de kan losses på rett sted.

I pilotprosjektet på Gol trafikkstasjon er det komponenter knyttet til ventilasjon, elektronikk, vvs og dører, hengsler, vinduer som skal merkes med RFID.

– Det er svært gledelig at byggebransjen med dette pilotprosjektet tar et stort skritt i riktig retning når det gjelder digitalisering. Prosjektet vil forhåpentligvis gi resultater som på sikt kan tas i bruk i smarte byer og kommuner i alle deler av landet, sier Jan Tore Sanner i meldingen.

Statsbygg samarbeider med GS1, Virke Byggevarehandel, Byggevareindustrien og  Building Smart Norge om å utvikle RFID i byggebransjen.