Steria forbereder seg for 2012

Steria forbereder seg for 2012

Lavere omsetning i Steria skal bidra til bedre fortjeneste. Kompetansen skal tilpasses behovene om seks år.

- Vi hadde gode økonomiske resultater i 2005, men ikke veldig gode. Resultatet i år skal økes til 30 millioner kroner, men omsetningen kommer til å bli lavere, antagelig rundt 500 millioner kroner, sier Kjell Rusti, administrerende direktør for Steria i Norge.

Grunnen til at omsetningen går ned er at Steria nedtoner salget av it-utstyr, utstyr med lav fortjeneste. Salget er en konsekvens av at norske Steria har sitt opphav i it-produsenten Bull.

Fra nisje til ledelse

I en vurdering av større it-virksomheter på det norske markedet har Steria havnet i nisje-kategorien. Grunnen er hovedsakelig kundegrunnlaget som i all hovedsak er innenfor offentlig forvaltning.

- Vår ambisjon er å bli blant de ledende. I øyeblikket tilhører Accenture og IBM denne gruppen, forklarer Kjell Rusti. Derfor jobber Steria med å skape en identitet på tvers av avdelinger, av å få frem ildsjeler i organisasjonen.

IP, det vil si Intectual Property, verdsettes og vurderes. Det gjelder å ta vare på og dyrke den intellektuelle kapitalen. Konsekvensen er at Steria har vært ganske hard med å kvitte seg med medarbeidere med rusten it-kompetanse.

I år skal konsulentselskapet ansette 65 nye medarbeidere. Foreløpig har ti startet, ytterligere 13 har sagt ja og 19 har fått tilbud.

- Vi vokste med 40 ansatte i fjor. I år regner jeg med 50 nye medarbeidere, fremhever Kjell Rusti. Derfor kommer mellom fem og ti prosent av de ansatte til å slutte. I lys av identitets og ildsjeltankegangen er dette mange. I lys av Sterias vurdering av kompetansebehov er det mer naturlig.

Ildsjeler

Indirekte sier Kjell Rusti at de ansatte både må være ildsjeler for sitt arbeid samtidig som de selv bidrar til å videreutvikle sin kompetanse.

- Vi har som mål å innarbeide oss i hodet på alle it-ansvarlige i de hundre største virksomhetene i Norge, fremhever Kjell Rusti.

Allerede gjelder det innenfor det offentlige. I forbindelse med Lånekassens nye it-system basert på Mysap, konkurrerte Steria med Accenture i finalen. Sterias tilbud var basert på et mindre forretningssystem enn SAP.

- Kommer vi på listen for et anbud, kommer vi til finalen eller vinner. Vi fulgte Accenture helt til døren på Lånekassen, forklarer Kjell Rusti.

For å forberede seg for fremtidige utviklinger jobber Steria med å profesjonalisere seg. Stikkord er sertifisering og ITIL (IT Infrastructure Library) som er profesjonelle arbeidsrutiner og vaner med hensyn til å drive forretningssystemene til virksomhetene. I denne forbindelse diskuteres alternative utviklingstendenser frem mot 2012.

- Vi forbereder oss for å ha riktig profil i 2012. Derfor driver vi med scenariobygging, understreker Rusti.

Det gjelder derfor å forstå trender. En slik er sikkerhet. Steria har bygget seg opp på en sikkerhetsapplikasjon for biometri som er solgt i Europa. Som en av tre selskaper er Steria prekvalifisert på fremtidige biometri-systemer innen EU.

Les også: Steria trenger 65 nye hoder.