Steria gjorde millionkupp

Steria har vunnet en kontrakt med Politiet, Domstoladministrasjonen og Kriminalomsorgen til en antatt verdi opp mot 500 millioner kroner.

- Dette er en av de største norske it-kontraktene som er inngått her til lands, og en av de viktigste kontraktene Steria har vunnet, sier en Trygve Solem, direktør for Sterias it-infrastrukturenhet i en pressemelding. Han anslår at avtalen, som strekker seg over tre år med opsjon på ytterligere to, har en samlet verdi på rundt 500 millioner kroner.

Det er tredje gang Steria vinner denne kontrakten med Politiet. Nå omfatter avtalen også Domstoladministrasjonen og Kriminalomsorgen. Kontrakten består av en rammeavtale på alt av dataromutstyr og nettverkskomponenter, samt vedlikehold og en rekke andre tjenester knyttet til dette. Årlig verdi på avtalen antas å bli minst 100 millioner kroner.

- Avtalen beskriver en rekke tjenester som skal sikre en effektiv videreutvikling av politiets infrastruktur og sørge for at de er oppdatert på teknologifronten. Som leverandør vil vi ha en viktig rolle som rådgivende, veiledende og gjennomførende partner for justissektoren i Norge. Vi vil også ha et ansvar for kvalitetssikring av alle produkter og tjenester i en mest mulig enhetlig løsning, og samtidig møte organisasjonens krav til rask omstilling og fleksibilitet, sier Solem