Steria trenger 65 nye hoder

Steria økte omsetningen med 27 prosent i 2005. Norgessjef Kjell Rusti fikk 45 nye medarbeidere og han vil utvide staben enda mer i år.

It-selskapet Steria omsatte for 690 millioner kroner i Norge i regsnakpsåret 2005. Veksten skjer særlig innen konsulenttjenester, applikasjonsdrift og outsourcing, viser årsregnskapet som Steria la fram 28. mars.

Selskapet leverer et resultat på 19,7 millioner kroner, en resultatforbedring på mer enn 100 prosent i forhold til i fjor.

– Etterspørselen øker og markedet er godt. Vi er inne i en svært spennende tid, og opplever sterk vekst på flere sentrale områder. Derfor har vi økt antall ansatte fra 245 i 2004 til 290 ved utgangen av 2005, og vi er stadig på utkikk etter gode it-hoder. Totalt i år skal vi ansatte 65 nye medarbeidere. Vi er godt i gang med dette arbeidet, og har i første kvartal 2006 ansatt 23 medarbeidere, forteller Kjell Rusti, administrerende direktør for Steria i Norge.

Biometri-håp

Veksten i 2005 skjedde særlig innen konsulenttjenester, applikasjonsdrift og outsourcing at fjorårets vekst skjedde. Rusti forventer en fortsatt positiv utvikling på disse feltene, og nevner biometrisk identifikasjon som et annet strategisk viktig område.

Steria fikk i fjor nye oppdrag fra flere store kunder, som Skattedirektoratet, Oslo kommune, Telenor, Rikstrygdeverket, DnB NOR, Posten, og Politiet. Dette har bidratt i stor grad til veksten.

– Vi har investert mye tid og krefter i salgs- og markedsarbeidet, samt utvikling av våre medarbeidere, arbeidsmetoder og prosesser. Dette får vi nå betalt for, sier Rusti.

Globalt omsatte Steria for 9,4 milliarder kroner i 2005, som er en vekst på nærmere 20 prosent. En kontrakt med det britiske justisdepartementet verdt over 2,8 milliarder er den største avtale i selskapets historie.