Sterk motstand mot EU-lagring

Sterk motstand mot EU-lagring

Ministerrådet i EU ønsker at all tele- og datatrafikk lagres i ett år. Forslaget møter stadig sterkere motstand.

Det er Sverige, Storbritannia, Irland og Østerrike som har tatt initiativet til forslaget og den største pådriveren er den svenske justisministeren Thomas Bodstrõm, skriver Computer Sweden.

 

Etter terroranslagene i London i sommer fikk initiativet ny fart. I september skal man finne ut hvor mye data som faktisk skal lagres og i oktober skal et omarbeidet forslag være klart.

 

Protest 

 

Men denne utviklingen går ikke upåaktet hen. Organisasjonen European Digital Rights Group (EDRI) har lagt ut en protestliste på nettet. Så langt har nesten 30.000 skrevet seg på.

 

De henviser til en studie fra Erasmus-universitet som konkluderer med at nesten 65 prosent av alle lovbrudd som oppklares ved hjelp av trafikkdata, løses med trafikkdata som ikke er eldre enn tre måneder. Det er tiden slike data lagres i dag på grunn av faktureringshensyn. EDRI mener at dette er mer enn nok.

 

EU-kommisjonen er også skeptisk til ministerrådets forslag og setter snart i gang med å utarbeide sin egen versjon.