Sterk start for Data Respons

- Aldri tidligere har Data Respons hatt bedre start på året. Et ledende teknologimiljø og et pågående salgsapparat gir resultater, sier administrerende direktør Kenneth Ragnvaldsen.

Data Respons kan vise til en topplinjevekst på hele 52 prosent sammenlignet med første kvartal 2005. Omsetningen havnet på 75,2 millioner kroner. I tillegg har konsernet et driftsresultat på 3,3 millioner kroner i første kvartal, mot 0,8 millioner i fjor.

I løpet av kvartalet har Data Respons signert selskapets største enkeltkontrakt på 35,1 millioner kroner.

- Ordrereserven teller 211 millioner kroner, nesten en fordobling fra fjoråret. I tillegg er kvartalets ordreinngang selskapsrekord med 120 millioner. Det er særlig løsningsområdet som fyller ordreboken, sier Ragnvaldsen.

Styrket posisjon i Sverige

Organisk vekst er fortsatt hovedfokus for Data Respons, men selskapet vurderer oppkjøpsmuligheter fortløpende i Norden og Tyskland. I løpet av første kvartal kjøpte Data Respons det svenske selskapet Memstore AB.

- Oppkjøpet av Memstore i Sverige vil styrke salgskraften og gi gode kryssalgsmuligheter med selskapets øvrige produkter og løsninger, sier Ragnvaldsen. Memstore har en sterk posisjon som leverandør av minne, datalagring og Embedded Solutions i fortrinnsvis Sverige og Danmark.

Norge viser vei

- Data Respons Norge er et "show case" som kan vise til en omsetningsvekst på 70 prosent, økning i driftsresultat på 90 prosent og vekst i ordrereserven på 85 prosent, sier Ragnvaldsen.

Han legger til at dette viser potensialet i konseptet til Data Respons og hvilke forventninger selskapet har til sine døtre i utlandet.

Data Respons' visjon er å bli ledende i Europa innen år 2010 på Embedded Solutions i det industrielle markedet. Selskapet har kontorer i Danmark, Finland, Norge, Sverige og Tyskland.

Ved utgangen av første kvartal 2006 hadde selskapet 149 ansatte.