Sterk tro på Tandberg

Markedet for videokonferanser har stått på stedet hvil de siste par årene. Norske Tandberg har vokst på bekostning av konkurrentene.

De siste årenes turbulens har feid flere aktører av banen. Markedet er konsolidert. På toppen troner  Polycom som har forsvart sin posisjon i de vanskelige årene, etterfulgt av Tandberg. Sammen har de over 80 prosent av markedet.

En rapport fra analysebyrået Wainhouse Research viser at markedet holder seg stabilt ut 2003 med et salg på rundt 600 millioner dollar. Avanserte løsninger, som Tandberg leverer, står for nærmere tre firedeler av salget. Fra 2004 begynner imidlertid ting å skje. Markedet vil dobles til 1,2 milliarder dollar innen utgangen av 2007.

-- Veksten blir eksplosiv, noe Tandberg vil tjene på, sier analytiker Paal Espen Johnsen i Carnegie.

Wainhouse skriver at Tandberg "kommer sterkt"

Tar land

Tandberg er det norske eventyret i en ellers nitrist it-verden. Siden 1998 har det bare gått en vei: Oppover . Med 756 solgte enheter hadde selskapet en markedsandel på 7,4 prosent i første kvartal dette året.

I tredje kvartal i år hadde selskapet vunnet en tredel av markedet og kunne bokføre ni ganger så mange solgte enheter.

Men dette tallet er unormalt høyt, mener Johnsen i Carnegie. Han forklarer at hovedkonkurrenten PolyCom en stund har måtte leve med en for stor og overfylt lagerbeholdning. Den holder nå på å tømmes. De vil ta igjen noe av det tapte.

Fremover vil de to selskapene fortsette veksten, men vil ikke lenger ta markedsandeler fra de gjenværende konkurrentene.

Stayerevne

Carnegie mener at Tandbergs markedsandel vil falle med 4,4 prosentpoeng til til 23,5 prosent i fjerde kvartal.  Fra 1. kvartal neste år stabiliserer selskapet sin markedsposisjon på mellom 24 og 25 prosent.

-- Tandberg har hevdet seg sterkt på en strategi hvor de har fotfulgt sine forhandlere direkte inn til toppledelsen i selskapene i sitt kundesegment, sier Johnsen.

De har tydeligvis latt seg overbevise om Tandbergs "framifrå" teknologi - av mange karakterisert som videokonferansebransjens svar på Bang&Olufsen. Har ikke dette kvalitetsstempelet vært nok, har de i disse krisetider overbevist med argumentet om millioner kroner spart ved å investere i videokonferanseutstyr.

-- Bunnlinjeargumentet er alltid godt å ha, sier Johnsen.

Teknotap

PolyCom, som infusjonerte PictureTel i 2001, har tradisjonelt befunnet seg i en "rimeligere" del av markedet. De sliter litt med imagen, men har spilt høyt på teknologiske løsninger som ikke alltid har vært like brukervennlige. Tilhørerne har vært it-avdelingenes sjefer.

-- Det har de tapt på når kravet om kostnadsinnsparinger kom. It-avdelingene har blitt sterkt kuttet. Det har svekket PolyComs salg, sier Johnsen.

Fusjonerte Polycom/PictureTel har siden 1998 vaket rundt en markedsandel på 60 prosent. Selskapet har langt på vei nå tømt sine lagre, og er igjen tilbake på banen med nyproduserte produkter. Det forklarer Tandbergs "salgssvikt" i fjerde kvartal.

Flere drivkrefter

Wainhouse mener fortsatt at den generelle økonomiske tilbakegangen og behovet for kostnadskutt er den viktigste driveren i markedet for videokonferanser. Men det er også andre drivkrefter, skriver Wainhouse:

Rekruttering, fjernundervisning, opplæring og kundestøtte. Storbedriftenes stadig mer globale tilstedeværelse er ikke mindre viktig, med deltakere fra eget selskap, partnere og kunder.

Den største utfordringen mot videokonferanser i sin alminnelighet, skriver Wainhouse, er utviklingen av web- og ip-baserte løsninger for møtevirksomhet. Men dette er et større problem for PolyCom enn for Tandberg.

-- Tandberg har sitt salg i et markedssegment hvor det kreves bedre og større løsninger, sier Paal Espen Johnsen i Carnegie.

Computerworld gjør oppmerksom på at meglerhuset Carnegie har Tandberg som oppdragsgiver.