Sterk vekst for Atea

Sterk vekst for Atea

Atea melder om milliardomsetning og solid vekst i tredje kvartal. Dessuten vanker det litt ekstra på aksjonærene.

Atea har lagt frem sine kvartalsresultater som viser en vekst på 23 prosent i konsernets driftsinntekter i tredje kvartal. Det betyr en topplinje på 3,55 milliarder kroner i perioden, mot fjorårets 2,89 milliarder kroner.

Solid inntektsvekst

Ser man på inntektsfordelingen, sto maskinvareinntektene for en økning på hele 36,5 prosent. Tjenesteinntektene vokste med 12,7 prosent, mens programvareinntektene steg med 12 prosent. De økte hardwareinntektene kan

hovedsakelig tilskrives veksten i PC-virksomheten.

Mer igjen etter drift

Driftsresultatet (EBIT) landet på 70,6 millioner kroner, også dette et stykke over fjoråret. På samme tidspunkt i fjor satt konsernet igjen med 64,3 millioner kroner etter driften.

Flere oppkjøp fullført

Konsernet melder om en rekke fullførte oppkjøp. Blant disse er Portal i Sverige, et av Sveriges ledende selskaper innen IT-infrastruktur. Et annet eksempel er danske Belle Balance, en tilbyder av fleksible fordelsløsninger for ansatte.

Skal vokse

Atea har ambisjoner om videre vekst, både gjennom oppkjøp og i form av organisk vekst. Viktige teknologiske trender, slik som Unified Communication, mobile infrastrukturløsninger, virtualisering, Software Asset Management,device Lifecycle Management, Windows 7 og Grønn IT er områder som selskapet har satt sitt preg på gjennom organiske tiltak og oppkjøp i 2009 og begynnelsen av 2010. Dette vil også være viktige pådrivere for IT-investeringene fremover, opplyser selskapet.

Mer penger til aksjonærene

På bakgrunn en den gode utvikklingen, har konsernets styre dessuten besluttet å øke utbyttegraden.

Les også: Utbyttefest i Atea