Sterk vekst i bloglesing

Sterk vekst i bloglesing

Hver fjerde amerikanske internettbruker besøker weblogger.
Året 2004 ble det store gjennombruddsåret for weblogging. Det har blitt anerkjent av politikere og de etablerte mediene. Men viktigst er at flere og flere leser blogger som en del av informasjonsstrømmen.

Hver fjerde internettbruker klikker seg inn i en blog i ny og ne. Dette viser tall fra Pew Internet & American Life Project. Analyseselskapet undersøker folks nettvaner og intervjuet 200 voksne amerikanere.

Undersøkelsen viser at 27 prosent av alle amerikanske nettbrukere er innom en weblogg. Det er 58 prosent flere brukere enn i februar 2004, den siste gangen undersøkelsen ble holdt. Ifølge analyseselskapet er det 120 millioner amerikanere som er på nett.

I alt 8,4 millioner amerikanere sitter på den annen side og bruker tid på å oppdatere blogger. 57 prosent av disse er under 30. Bloggere er skikkelige nettbrukere. Ifølge samme undersøkelsen har 70 prosent av de som holder egen weblog en bredbåndsforbindelse og har 82 prosent av bloggere vært på nettet seks år eller lenger.

Det er fremdeles mange som ikke har oppfattet det nye fenomenet. I alt svarer 62 prosent at de ikke vet hva blogging er.

Ifølge Pew Internet & American Life Project kan økningen i lesning av blogger til dels forklares av xml- og rss-feeder (Really Simple Syndication), som fort viser nye oppdateringer. disse feedene blir stadig oftere lagt på andre sider.