Sterk vekst for CSC

Sterk vekst for CSC

Outsourcingsselskapet CSC er i vinden om dagen med en omsetningsøkning på 40 prosent i år.
CSC vokser kregatig både i Norge og Norden med god hjelp av outsourcingsavtaler med blant annet SAS og Vesta . Flere store outsourcingsavtaler gjør at selskapets norske omsetning vil øke med 40 prosent i år, i følge en pressemelding fra selskapet.

"CSC Solutions Norge AS hadde en omsetning på 453,2 millioner kroner i fiskalåret 2004. Driftsresultatet etter skatt endte på 41,9 millioner kroner. Driftsmarginen (før skatt) er på over 10 prosent", heter det i pressemeldingen.

-- Det er prispress i markedet for it-tjenester som rådgivning og systemintegrasjon. I lys av dette har CSC lykkes meget godt med å befeste posisjonen som det hurtigst voksende it-selskapet innen outsourcing i Norge og Norden. Samtidig er vi godt fornøyd med å ha opprettholdt den gode driftsmarginen for det norske selskapet, sier administrerende direktør Per Kristian Nauste i pressemeldingen.

Tallene viser et overskudd etter skatt på 41,9 millioner kroner for fiskalåret 2004, som ble avsluttet 31. mars i år. Til sammenligning endte resultatet etter skatt på 50,4 millioner kroner i forrige fiskalår.

-- I tiden fremover vil nye kontrakter samt utvidelse og forlengelse av avtaler med eksisterende kunder gi en solid omsetningsvekst i Norge på bortimot 40 prosent, sier Nauste.