Sterke tall fra Ergogroup

Sterke tall fra Ergogroup

Ergogroup omsatte for 1,5 milliarder kroner i første kvartal, og økte driftsresultatet med 43 prosent.

Ergogroups driftsinntekter beløp seg til 1498 millioner kroner i første kvartal, en økning på 13 prosent mot samme kvartal i fjor. I perioden økte driftsresultatet (EBITA) med 43 prosent, fra 49 millioner kroner til 70 millioner kroner.

- Med en betydelig resultatfremgang og sterk organisk vekst, leverer vi, på tross av ”påskeeffekten”, nok et solid resultat som synliggjør den gode utviklingen selskapet er inne i, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup, i en pressemelding.

Vokser utenfor Norge

Ergogroup kan i første kvartal vise til en samlet vekst på 13 prosent, hvorav 8 prosent organisk vekst. Særlig god er veksten i selskapets virksomhet utenfor Norge, hvor selskapet vokser organisk med 10 prosent.

- Vi opplever fremdeles høy etterspørsel etter våre tjenester, og registrerer med tilfredshet at prediksjonene om avtagende vekst enda ikke har materialisert seg, sier Mjøs.

Selskapet inngikk i første kvartal kontrakter i den norske virksomheten for 591 millioner kroner. En rekke viktige avtaler er signert hittil i år, blant andre med; NAV, Stortinget, Choice Hotels, Posten, Aker Solutions, Landstinget i Sörmland, Preem Petroleum, OnMed Group og Empower Oy.

Etterspør Oracle

I første kvartal stod segmentet Løsninger & applikasjonstjenester for 40 prosent av selskapets omsetning, mot 37 prosent for hele 2007. Omsetningen utenfor Norge stod for 29 prosent i første kvartal, mot 28 prosent for hele 2007.

- Vi opplever at bredden i tjenestetilbudet vårt har styrket vår posisjon som en betydelig helhetsleverandør til store norske virksomheter i privat og offentlig sektor. Særlig sterk er etterspørselen etter tjenester innen systemutvikling, Oracle-løsninger samt lønn- og personalløsninger, sier Terje Mjøs.

Ergogroup

Tall i millioner kroner

Q1 08

Q1 07

Omsetning

1 498

1 329

Driftsresultat (EBITA)

70

49

Resultat før skatt

31

18