Sterke tall fra IBM

Sterke tall fra IBM

Med 100 milliarder dollar i omsetning hadde IBM ingen problemer med å innfri egne resultatforventninger til 2010.

IBM har presentert sine regnskaper, både for fjerde kvartal og for fjoråret sett under ett. Disse viser at it-giganten dro i land en årsomsetning såvidt i underkant av 100 milliarder dollar, godt hjulpet av god vekst i salget av stormaskiner og mellomvare.

Programvare for syv milliarder

I fjerde kvartal, som ble avsluttet 31. desember, nådde selskapet en omsetning på 29,02 milliarder dollar. Det tilsvarer en vekst på 6,6 prosent fra tilsvarende periode ett år tidligere, da omsetningen ble på 27,2 milliarder dollar.

Salget av programvareprodukter genererte totalt 7,04 milliarder dollar i omsetning i perioden, en oppgang på syv prosent i forhold til samme periode året før.

Tre sterke bidragsytere til denne utviklingen var salget av WebSphere mellomvare som økte med 32 prosent, Tivoli system management programvare som økte med 12 prosent samt salget av informasjonsledelses- og utviklingsverktøy som økte med 20 prosent. Salget av Notes-applikasjoner falt imidlertid med tre prosent i perioden sammenlignet med samme periode 2009.

Den kvartalsvise bunnlinjen ga dermed et overskudd på 5,26 milliarder dollar, hvilket er 9,2 prosent mer enn året før.

100 milliarder dollar

Årsomsetningen ble som nevnt klokket inn rett i underkant av 100 milliarder dollar-grensen, rettere sagt på 99,87 milliarder dollar. Salget av programvareprodukter genererte tilsammen 22,49 milliarder dollar i omsetning, en vekst på 5,1 prosent sammenlignet med salget i 2009.

Tjente 14,8 milliarder dollar

IBMs finansdirektør, Mark Loughridge, benyttet etter hva Crn.com erfarer anledningen til å fortelle analytikerne om et sterkt kvartal som satte punktum for et sterkt år. Selskapet bunnlinje for 2010 ble på 14,83 milliarder dollar, hvilket tilsvarer en fortjeneste på 11,52 dollar per aksje.

Dermed har selskapet ikke bare innfridd forventningene til fortjeneste per aksje, men også levert det åttende året på rad med en tosifret resultatvekst per aksje. I 2005 definerte selskapet en målsetning om 11 dollar fortjeneste per aksje i året som akkurat er avsluttet, et mål som altså ble innfridd.