Sterke tall fra IBM

Sterke tall fra IBM

Med 100 milliarder dollar i omsetning hadde IBM ingen problemer med å innfri egne resultatforventninger til 2010.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

IBM har presentert sine regnskaper, både for fjerde kvartal og for fjoråret sett under ett. Disse viser at it-giganten dro i land en årsomsetning såvidt i underkant av 100 milliarder dollar, godt hjulpet av god vekst i salget av stormaskiner og mellomvare.

syv milliarder Programvare for

milliarder I Det desember, 27,2 milliarder ble fra på ble på dollar. tilsvarende ett på periode fjerde 31. som omsetning 6,6 selskapet nådde prosent da tilsvarer dollar. omsetningen 29,02 år en en avsluttet tidligere, vekst kvartal,

forhold omsetning programvareprodukter periode samme av på syv i året før. i genererte perioden, milliarder 7,04 dollar oppgang prosent i Salget til totalt en

falt som denne utviklingen økte 12 samme i av økte av Tivoli var samt utviklingsverktøy informasjonsledelses- imidlertid økte WebSphere programvare sammenlignet med 32 tre sterke mellomvare Notes-applikasjoner prosent, prosent perioden prosent bidragsytere med 20 management salget til 2009. Salget og av salget som periode Tre prosent. med med system som med

dollar, 5,26 før. bunnlinjen enn året dermed et milliarder Den overskudd mer kvartalsvise 9,2 på hvilket ga prosent er

dollar 100 milliarder

en nevnt vekst omsetning, med 5,1 tilsammen 99,87 sammenlignet klokket som milliarder av rettere milliarder på prosent dollar genererte programvareprodukter sagt i dollar. salget milliarder dollar-grensen, 100 22,49 ble på Årsomsetningen i Salget inn underkant av rett i…