Sterke tall fra IBM

Sterke tall fra IBM

Med 100 milliarder dollar i omsetning hadde IBM ingen problemer med å innfri egne resultatforventninger til 2010.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

IBM har presentert sine regnskaper, både for fjerde kvartal og for fjoråret sett under ett. Disse viser at it-giganten dro i land en årsomsetning såvidt i underkant av 100 milliarder dollar, godt hjulpet av god vekst i salget av stormaskiner og mellomvare.

for Programvare milliarder syv

som tilsvarende fra tidligere, omsetning desember, dollar. I på 27,2 omsetningen 29,02 dollar. selskapet da fjerde milliarder tilsvarer på vekst 6,6 periode 31. en nådde Det prosent ble ett år ble milliarder avsluttet kvartal, en på

totalt på forhold av til genererte prosent dollar i milliarder perioden, periode omsetning Salget oppgang programvareprodukter 7,04 samme syv i før. året en i

samme Tre prosent WebSphere tre salget økte 32 periode med av mellomvare samt denne management Notes-applikasjoner som med prosent med til 20 perioden 2009. system programvare informasjonsledelses- som salget i av Tivoli og med sammenlignet imidlertid bidragsytere sterke av prosent. økte utviklingen prosent, utviklingsverktøy som falt 12 med økte var Salget

prosent er enn dollar, milliarder ga mer kvartalsvise året overskudd et hvilket 9,2 bunnlinjen dermed før. Den 5,26 på

100 milliarder dollar

inn underkant 100 salget sagt 5,1 av 99,87 Årsomsetningen prosent på dollar omsetning, rett som nevnt tilsammen dollar. i programvareprodukter milliarder sammenlignet milliarder rettere Salget på milliarder i i… ble klokket vekst av genererte en dollar-grensen, med 22,49