Sterling fusket med nettpriser

Sterling fusket med nettpriser

Norwegians danske samarbeidspartner Sterling erkjenner at kunder er blitt villedet av priser på nettet, og må betale en bot.

Flyselskapet ble anmeldt av den danske Forbrugerstyrelsen i juni. Anklagen gikk på at Sterling ikke opplyste om skatter og avgifter sammen med billettprisene på nettet i en egen "lavpriskalender". Dermed ble prisene misvisende.

Den reelle prisen kom til syne først på bestillingssiden, og det holder ikke ifølge dansk markedsføringslov. Sterling har innrømmet feilen, og må betale en bot på 100 000 kroner.

Sterling har nå endret sin prisopplysningspraksis, og saken er dermed avsuttet.

Opplysninger om flypriser er en prioritert sak hos EUs konkurransemyndigheter, og det var i en undersøkelse i EU-regi at praksisen i Sterling kom fram.

- Vi har løpende fokus på blant annet flyselskapenes overholdelse av markedsføringsloven, og jeg er glad for at EU-kommisjonen og mine europeiske kolleger nå har gpått aktivt inn på dette området, sier Henrik Øe i Forbugerstyrelsen.