Steve like bra som Bill

Steve like bra som Bill

Månedens it-direktør.

Thomas Pettersen i Hafslund:

Skal du oppgradere maskinparken?

Ikke i betydelig grad

Hvor plaget er dere av virus og spam?

Nok til at det er plagsomt.

Har du nok makt?

Tilstrekkelig til å gjennomføre det jeg ønsker

Skjønner folk jobben din?

Flere og flere for hver dag som går.

Hvordan har jobben din endret seg de siste årene?

Mer prosess og forretningsorientert, mindre teknologifokusert.

Hvordan er ledelsens teknologiforståelse?

Ok, men kan forbedres.

Snakker du godt med toppledelsen?

Ja. Jeg føler en gjensidig forståelse av de temaene vi snakker om. Fokuset er ekstremt bra.

Er du lei ordet outsorcing

Er lei ordet, men ikke temaet.

Hva vil være i fokus årene som kommer?

I Hafslund: Optimalisering av arbeidsverktøyene, prosessforbedringer og organisasjonsutvikling.

Hvem setter du høyest, Steve Jobs eller Bill Gates?

Gates er forretningsgeniet som fikk til dette med "datamaskinen for resten av oss" i praksis, men med god starthjelp fra Jobs. Begge er i dag svært viktige innovatører og nyskapere, og jeg setter Jobs vel så høyt som Gates.

Er du klar for å bytte ut Windows til fordel for Linux på pc-en?

Nei. Vi er ikke modne nok for å tenke i slik baner.

Hvordan var den verste dagen på jobben?

Helt verst! Det er de gangene vi har vært utsatt for ran

Hvordan var den beste dagen på jobben?

Hver dag er veldig bra, men jeg gleder meg spesielt når mine medarbeidere leverer gode prestasjoner. Da føler jeg felles seier, og det er alltid en positiv opplevelse.

Hvilke oppgaver har høyest prioritet i året som kommer?

Integrasjon, CRM og tjenesteutsetting