Stødig fra Hands

Hands bedrer omsetningen og øker produktiviteten hos konsulentene.

Hands fikk en omsetning på 31,7 millioner kroner i tredje kvartal, og et driftsresultat (EBITA) på 4,1 millioner kroner. I sammen periode i fjor var tallene henholdsvis 28,4 og 3,6 millioner kroner.

Regnskapet fra Completo ble konsolidert inn fra om med mai 2005.

Tredje kvartal var preget av operasjonell fokus og markedsmessig samordning med Completo, samt utvikling av samarbeidet med Microsoft, ifølge en børsmelding.

Økt produktivitet

Hittil i år har omsetningen kommet opp i 102,5 millioner kroner og driftsresultatet utgjorde 7,9 millioner kroner. Hands har en driftsmargin på 7,7 prosent, mot 6,2 prosent i samme periode i fjor.

Den forbedrede lønnsomheten forklarer selskapet med høyere produktivitet i konsulentapparatet, samt kontinuerlig optimalisering av kostnadsbruk og ressurser.